Nguyên nhân hình thành các liên kết kinh tế quốc tế nhỏ

 

– Xu hướng quốc tế đời sống toàn cầu ngày càng phát triển, nền kinh tế của các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau nên sự hình thành liên kết kinh tế quốc tế nhỏ là một điều tất yếu để phù hợp với xu hướng nhất thể hoá thị trường thế giới.

– Sự hình thành liên kết kinh tế quốc tế nhỏ nhằm chống lại sự bảo hộ mậu dịnh giữa các nước.

– Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều ngành nghề mới được ra đời như công nghệ sinh học, điện tử, tin học,… đòi hỏi về vốn, kỹ thuật cao cấp mà công ty, tập đoàn của một quốc gia không thể đáp ứng. Sự thiếu hụt này làm tăng nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các công ty, tập đoàn của các nước để nâng cao năng suất, dẫn đến việc hình thành liên kết kinh tế quốc tế nhỏ