Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán

CTCK hoạt động theo 2 nhóm nguyên tắc cơ bản đó là nhóm nguyên  tắc mang tính đạo đức và nhóm nguyên tắc mang tính tài chính.

Nhóm nguyên tắc đạo đức:

– CTCK phải đảm bảo giao dịch trung thực và công bằng vì lợi ích của  khách hàng.

– Kinh doanh có kỹ năng, tận tuỵ, có tinh thần trách nhiệm

– Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của  công ty.

– Có nghĩa vụ bảo mật cho khách hàng, không được tiết lộ các thông tin  về tài khoản khách hàng khi chưa được khách hàng đồng ý bằng văn bản trừ  khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

– CTCK khi thực hiện nghiệp vụ tưvấn phải cung cấp thông tin đầy đủ  cho khách hàng và giải thích rõ ràng về các rủi ro mà khách hàng có thể phải  gánh chịu, đồng thời họ không được khẳng định về lợi nhuận các khoản đầu  tưmà họ tưvấn.

– CTCK không được phép nhận bất cứ khoản thù lao nào ngoài các  khoản thù lao thông thường cho dịch vụ tưvấn của mình.

– ởnhiều nước, các CTCK phải đóng góp tiền vào quỹ bảo vệ nhà đầu  tưchứng khoán để bảo vệ lợi ích khách hàng trong trường CTCK mất khả  năng thanh toán.

– Nghiêm cấm thực hiện các giao dịch nội gián, các CTCK không được  phép sử dụng các thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình,  gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng.

– Các CTCK không được tiến hành các hoạt động có thể làm cho khách  hàng và công chúng hiểu lầm về giá cả,giá trị và bản chất của chứng khoán  hoặc các hoạt động khác gây thiệt hại cho khách hàng.

Nhóm nguyên tắc tài chính:

– Đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch toán, báo  cáo theo quy định của UBCK Nhà nước. Đảm bảo nguồn tài chính trong cam  kết kinh doanh chứng khoán với khách hàng.

– Công ty chứng khoán không được dùng tiền của khách hàng làm  nguồn tài chính để kinh doanh, ngoại trừ trường hợp số tiền đó dùng phục vụ  cho giao dịch của khách hàng.

– Công ty chứng khoán phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách  hàng với tài sản của mình. Công ty chứng khoán không được dùng chứng  khoán của khách hàng làm vật thế chấp để vay vốn trừ trường hợp được  khách hàng đồng ý bằng văn bản.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nguyên tắc hoạt đông công ty chứng khoán là gì
  • ,