Nguyên tắc người hưởng lợi phải trả tiền (BPP)

 

Nguyên tắc này có nghĩa là: tất cả những ai hưởng lợi do có được môi trường trong lành không bị ô nhiễm thì đều phải nép phí

Nguyên tắc BPP chủ trương rằng việc phòng ngõa ô nhiễm và cải thiện môi trường cần được hỗ trợ từ phía những người muốn thay đổi hoặc những người không phải trả giá cho các chất thải gây ô nhiễm môi trường

Về thực chất, nguyên tắc BPP có thể được sử dụng như là một định hướng hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu môi trường, cho dù đó là mục tiêu bảo vệ hay phục hồi môi trường. Nếu mức phí có thể được thu đủ để dành cho các mục tiêu môi trường, thì lúc đó chính sách này có thể được coi là chính sách có hiệu quả về môi trường.

Tóm lại các công cụ kinh tế là một trong những phương tiện chính sách rất hữu hiệu để đạt tới mục tiêu môi trường thành công. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường bao gồm nhiều loại như: quỹ môi trường, thuế môi trường, thuế tài nguyên, lệ phí, phí môi trường, các hình thức trợ cấp tài chính các biện pháp tài chính ngăn ngõa ô nhiễm.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nguyên tắc ppp là gì
  • ,