Nhà nước cần có biện pháp ổn định vĩ mô nền kinh tế

Các nhân tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tình trạng lạm phát, lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các DN cũng như công tác hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các DN. Bởi vậy, để cho công tác hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các DN nói chung và các công ty cổ phần ngành điện niêm yết nói riêng với các giải pháp đã nêu có mang tính khả thi hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế.

Quá trình tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam kể từ năm 2000 đến năm 2007 đã bị rơi vào tình trạng suy thoái mạnh trong năm 2008 với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới các DN trong nền kinh tế. Hiện nay, mặc dù nền kinh tế đã được phục hồi nhưng chất lượng tăng trưởng hiện còn thấp do sự gia tăng chậm về năng suất lao động và sự giảm sút về hiệu quả đầu tư. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, mô hình tăng trưởng kinh tế phải hướng đến sự tăng trưởng cả về chất và lượng qua việc nâng cao sự công bằng xã hội, phát triển nền kinh tế mang tính chất bền vững và duy trì sự tăng trưởng dài hạn. Như vậy, việc duy trì và thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng qua việc nâng cao chất lượng đầu tư vào nguồn nhân lực và các hoạt động nghiên cứu và phát triển có ý nghĩa thiết thực. Ngoài ra, để công tác hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn được tiến hành thuận lợi và thành công thì việc tạo điều kiện thuận lợi về mặt vĩ mô nhằm gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn là hết sức cần thiết. Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho các DN về môi trường kinh doanh, cơ chế chính sách gia tăng thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài đối với việc sản xuất trong nước. Không những vậy, việc ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, duy trì lãi suất vay vốn ở mức hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận với nguồn vốn phục vụ cho việc hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn một cách thuận lợi hơn.