Nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn

Nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn
Đánh giá bài viết
Bộ quy chuẩn thương hiệu chuẩn thông thường là một tập sách hoặc một vài trang giấy mô tả những đặc tính của hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp vừa được thiết kết mới hoặc thiết kế lại.

Các đặc tính mô tả trong và triển khai về màu sắc, phông chữ, kích thước, bố cục, hình ảnh minh hoạ. Giá trị sử dụng của bộ quy chuẩn không nằm ở việc trình bày đẹp hay bố cục hợp lý mà nhằm vào những mục đích quan trọng hơn cho doanh nghiệp.

Trên thực tế, bộ quy chuẩn giúp đồng nhất hoá hình ảnh thương hiệu thông qua việc xác định các quy chuẩn của hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm gia tăng việc tạo ấn tượng với khách hàng về sự đồng nhất. Một điển hỉnh tại Việt Nam là thương hiệu Phở 24 đã phát triển nhiều cửa hàng tại các khu vực khác nhau nhưng vẫn giữ được hình ảnh đồng nhất trong nhận diện thương hiệu. Hoặc thương hiệu DaLatMilk vẫn luôn giữ được sự đồng nhất về màu sắc chính/phụ của nhận diện thương hiệu trên tất cả các ứng dụng triển khai trên thị trường.

Bộ quy chuẩn giúp thiết lập hình ảnh thương hiệu trên thị trường thông qua việc giúp các nhân viên triển khai triệt để các quy định trong bộ quy chuẩn nhằm đẩy mạnh và gia tăng hình ảnh thương hiệu đối với đối tác và khách hàng tiềm năng. Thương hiệu thời trang OWEN tại Việt Nam đã tuân thủi các quy cách trong bộ quy chuẩn về màu sắc, hình anhrminh hoạ, túi xách, bảng hiệu cửa hàng… giúp tăng niềm tin của khách hàng về sản phẩm và thương hiệu. Hay doanh nghiệp Thế Giới Kỹ Thuật ( Technical World) đã thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như toàn bộ các ứng dụng triển khai trong thiết kế và liệt kê các quy cách này trong bộ quy chuẩn. Điều này góp phần xây dựng các giá trị tích cực hơn trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu với các đối tác trong việc hợp tác và mở rộng thị phần kinh doanh.

Bên cạnh đó, bộ quy chuẩn còn giúp tối đa hoá hình ảnh thương hiệu trong các tài liệu truyền thông giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh thông qua việc giảm các chi phí in ấn (do thiếu sự đồng nhất trong việc triển khai các ứng dụng trong hệ thống nhận diện thương hiệu ). Thương hiệu thời trang Khatoco đã thiết lập bộ quy chuẩn thương hiệu ngay sau giai đoạn thay đổi hình ảnh thương hiệu. Các quy cách trong bộ quy chuẩn này áp dụng không chỉ cho các hạng mục truyền thông bên ngoài mà còn cho các hạng mục truyền thông nội bộ như văn bản, hoá đơn, biên lai thu tiền, công văn… giúp các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng cùng một “ngôn ngữ hình ảnh”, dễ dàng thấu hiểu và tiết kiệm chi phí in ấn.

Võ Thành Đăng , Công ty Tư Vấn Brandbox. ( DNSG, số 152)