Nhãn hiệu hàng hóa (Trade Mark) là gì?

– Khái niệm: Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng các loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, hoặc sự kết hợp các yếu tố được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc (Điều 785 Bộ luật Dân sự).
– Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

* Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ được cấp cho người nộp đơn sớm nhất. Ai là người nộp đơn trước thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ trước không cần biết ai là người đầu tiên nghĩ ra.
– Nguyên tắc này không áp dụng cho hàng hóa được coi là nổi tiếng theo Công ước Paris hoặc với nhãn hiệu hàng hóa đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi mà không phải xét đến nguyên tắc này. Công ước Paris là công ước bảo hộ sở hữu công nghiệp, được sửa đổi lần gần đây nhất là vào năm 1967 ở Stockhom – Thụy Điển.

* Nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng (Theo Công ước Paris).

– Chất lượng hàng hóa do người tiêu dùng đánh giá;
– Vùng lãnh thổ nơi hàng hóa / dịch vụ mang nhãn hiệu này được bán ra / cung cấp;
– Doanh thu bán hàng và chất lượng của hàng hóa, dịch vụ được bán ra hay được cung cấp;
– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu hàng hóa này;
– Danh tiếng của hàng hóa / dịch vụ khi sử dụng nhãn hiệu hàng hóa / dịch vụ này;
– Số quốc gia bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đó.

* Ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa:

(i) Tài sản vô hình của doanh nghiệp; Khi tài sản vô hình này của doanh nghiệp lớn tới mức có thể mua đi bán lại được thì đó là lúc mà doanh nghiệp đã khai thác được triệt để nhãn hiệu hàng hóa của mình. (như Cà phê Trung Nguyên; Phở 24, Đồ ăn Mac Donal, Star Buck v.v…).

(ii) Chống sự giả mạo; Khi doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thì không DN nào khác có thể nhái lại nhãn hiệu hàng hóa đó để lợi dụng danh tiếng của DN để bán hàng hóa trên thị trường.

(iii) Bảo vệ người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nào đó mà nhãn hiệu đã được bảo hộ thì khi họ gặp vấn đề trong quá trình sử dụng sản phẩm thì họ có quyền kiện lên Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, hoặc thậm chí kiên lên Cục sở hữu trí tuệ về việc bị xâm hại như thế nào trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.