Nhãn hiệu và các bộ phận cấu thành

a. Khái niệm

Nhãn hiệu là tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng, được dùng để xác nhận sản phẩm của một người bán hay một nhóm người bán và để phân biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

b. Các bộ phận cơ bản của nhãn hiệu sản phẩm

– Tên nhãn hiệu: là một bộ phận của nhãn hiệu mà ta có thể đọc được.

– Dấu hiệu của nhãn hiệu: bao gồm biểu tượng, hình vẽ, màu sắc hay kiểu chữ đặc thù. Đó là một bộ phận nhãn hiệu có thể nhận biết được, nhưng không thể đọc được.

Các khái niệm có liên quan đến phương diện quản lý nhãn hiệu:

– Dấu hiệu hàng hóa: là toàn bộ nhãn hiệu hay một bộ phận của nhãn hiệu được đăng ký tại cơ quan quản lý nhãn hiệu và được bảo vệ về mặt pháp lý.

– Quyền tác giả: là quyền độc chiếm tuyệt đối về sao chụp, xuất bản và bán nội dung và hình thức của một tác phẩm văn học, âm nhạc hay nghệ thuật.

Khi sản phẩm được gắn nhãn hiệu và đưa ra chào bán trên thị trường thì mọi khía cạnh đặc trưng, đặc tính đặc thù gắn liền với sản phẩm, phong cách phục vụ của doanh nghiệp, đều được người tiêu dùng liên tưởng đến nhãn hiệu và được quy về yếu tố cấu thành nhãn hiệu.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • BỘ PHẬN TINH THỂ mail
  • ,