Những ảnh hưởng tích cực của AEC đến phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng nông sản

Tham gia vào AEC sẽ giúp nước CHDCND Lào tăng thêm khối lượng trao đổi thương mại với các nước trong khu vực làm tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản củ anước CHDCND Lào. Một trong những trủ cột trong kế hoạch tổng thể xay dựng AEC là hình thành thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất. Mục tiêu đưa ASEAN thúc đẩy mạnh bao gồm 5 yếu tố cơ bản như: (i) Tự do lưu chuyển hàng hóa; (ii) tự do lưu chuyển dịch vụ; (iii) Tự do lưu chuyển đầu tư; (iv) tự do lưu chuyển vốn; (v) tự do lưu chuyển lao động có kỹ năng. Năm yếu tố này sẽ là những động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nước CHDCND Lào với các nước ASEAN cũng như với đối tác của ASEAN.

Về mặt lý thuyết, khối lượng thương mại giữa hai quốc gia/khu vực tỷ lệ thuận với GDP của hai quốc gia, tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai quốc gia/khu vực đó. Như vậy, các nước ASEAN có vị trí địa lý gần nhau nên khối lượng thương mại trao đổi với nhau càng lớn và AEC hình thành sẽ đáp ứng được yêu cầu tất yếu đó.

Trên thực tế, giai đoạn 2003-2016, đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của nước CHDCND Lào là các Nước ASEAN đang là động lực giúp nền kinh tế nước CHDCND Lào duy trì tốc độ tăng trường và xuất khẩu ổn định nhiều hàng hóa chủ  yếu là mặt hàng nông sản chủ lực của nước CHDCND Lào. Bên cạnh đó, nước CHDCND Lào có lợi thế và vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên,… đã thúc đẩy ngày một phát triển và năng động hơn. Từ 2003-2006, kim ngạch xuất khẩu NSCL của nước CHDCND Lào vào 3 thị trường Châu Á, EU và Mỹ (năm 2016) đạt 99,86 triệu USD trong đó, kim ngạch xuất khẩu NSCL của nước CHDCND Lào xuất sang các nước ASEAN là 73,06 triệu USD.

Việc hình thành AEC cũng làm cho thương mại hóa trong khu vực cũng như mở rộng thương mại với các nước khác có thêm nhiều thuận lợi, làm tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và khối lượng thương mại của nước CHDCND Lào với các nước ASEAN. Bởi những mục tiêu chính của kế hoạch tổng thể xây dựng AEC là thành thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất.

Gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng nông sản xuất khẩu

Tham gia AEC sẽ làm gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng nông sản xuất khẩu của nước CHDCND Lào. Khi AEC hình thành, các doanh nghiệp của nước CHDCND Lào có cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp của nước CHDCND Lào không chỉ hướng đến thị trường nội địa mà hướng ra thị trường chung tiềm năng, thị trường mà ASEAN có FTA như các quốc gia vùng Đông. Hơn nữa, khi thuế suất trong ASEAN giảm xuống còn mức 0%, các doanh nghiệp của nước CHDCND Lào có điều kiện giảm chi phí, hạ giá thành xuất khẩu, tăng năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, theo quy định của ASEAN, các sản phẩm sản xuất có tỷ lệ nội khối 40% được xem là sản phẩm vùng ASEAN, sẽ được hưởng các ưu đãi khi xuất khẩu các thị trường trong khu vực ASEAN đã có FTA. Gia nhập AEC là cơ hội lớn để nước CHDCND Lào tận dụng những ưu đãi nhằm gia tăng năng lục cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu nói chung và hàng nông sản xuất khâu của nước CHDCND Lào nói riêng sang thị trường khu vục.

Gia tăng cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước CHDCND Lào sang các ASEAN hoặc là đang được hưởng thuế suất thấp hoặc cơ chế thương mại khác nên tác động  của AEC lên gia tăng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp sang ASEAN nhờ cắt giảm sẽ không có nhiều. Nhưng với việc mở rộng thị trường nội địa gấp nhiêu lần, hàng nông sản của nước CHDCND Lào sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng với nhiều phân khúc hơn., sự phụ thuộc vào các thị trường khác như EU, Mỹ và Trung Quốc… của nhiều mặt hàng vì vậy cũng sẽ giảm bớt. Quan trọng hơn, thông qua các thị trường trung gian nhất là trung tâm di chuyển hàng hóa như Sigapo thì rõ ràng hàng nông sản xuất khẩu của nước CHDCND Lào sẽ có cơ hội mở rộng thị trường ra ngoài ASEAN, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tạo môi trường đầu tư, thay đổi chính sách kinh tế để hình thành và phát huy tối đa tiềm lực của nền kinh tế thị trường

CHDCND Lào gia nhập AEC buộc phải tuân thủ cá quy tắc, nguyên tắc của Cộng đồng. Những quy định của nước CHDCND Lào trước kia không phù hợp sẽ phải thay đổi. AEC tạo động lực cho nước CHDCND Lào đưa ra những sự cải cách về quy tắc xuất xứ, đưa ra những điều chỉnh cần thiết để thích ứng với những thay đổi trong quy trình sản xuất toàn cầu, giúp các doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ ASEAN cho những hàng hóa trao đổi trong khu vực. Nước CHDCND Lào đã tham giá quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại (ATR) cùng các thành viên trong ASEAN. Đây là cổng thông tin đa chiều ở cả hai cấp độ khu vực và quốc gia, giúp nâng cao tính minh bạch trong thương mại. AEC thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống DN nhà nước, hệ thống ngân hàng,… tạo điều kiện để nền kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả. Nước CHDCND Lào đang tiếp tục thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tập trung ngành cộng nghiệp phụ trợ góp phần thu hút, đảm bao hiệu ứng lan tỏa của đầu tư, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nguồn nhâp lực và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc xác định vị thế của nước CHDCND Lào trong AEC

Việc hình thành AEC tao ra một sự thay đổi và nâng cao nhận thức của cộng động doanh nghiệp và người dân về AEC. Với tinh thân tích cực, chủ động hội nhập, nước CHDCND Lào sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt là AEC, coi đây là ưu tiên cao nhằm tạo lập nền tảng vững chắc, góp phần phát huy vai trò, vị thế của nước CHDCND Lào trong AEC.