Những bí quyết/lời khuyên về tư duy marketing du kích

Đánh giá bài viết

Bạn có thể áp dụng hai lời khuyên về tư duy marketing du kích dưới đây trong lĩnh vực ngân hàng:

1. Hiểu rõ phạm vi kinh doanh. Bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người. Khi làm marketing, biết rõ nơi bạn không nên hoạt động cũng quan trọng như việc biết nơi bạn nên hoạt động.

2. Hãy coi marketing là một khoản đầu tư, chứ không phải là tiêu phí. Hãy hỏi các nhân viên kế toán, và họ sẽ cho bạn biết trên báo cáo thu nhập, marketing được viết là một khoản đầu tư. Với nhân viên kế toán, đầu tư 2.000 đô la cho chiến dịch bưu thiếp để rồi thu lại 3.000 đô la rõ ràng không làm lãng phí của bạn một đồng nào. Nếu làm sai và không đem lại hiệu quả, marketing sẽ là một khoản tiêu phí.
Marketing đem lại hiệu quả sẽ là một khoản đầu tư, và hiệu quả càng cao sẽ kéo theo lợi nhuận đầu tư càng cao. Hay nói cách khác, đầu tư đúng đắn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất có thể.

Tận tâm, gắn bó với những gì đạt hiệu quả
Marketing không phải là tập hợp những sự kiện nhỏ lẻ diễn ra tuần tự. Marketing luôn gắn liền với các hoạt động giao tiếp, chia sẻ thông tin, giải quyết vấn đề, và tất cả đều trên tinh thần trao tặng. Hình thành tư duy này sẽ đảm bảo cho một chiến dịch marketing ổn định và một phương pháp tiếp cận thị trường và khách hàng thống nhất và phù hợp.
Một tư duy marketing sẽ bao gồm động lực và niềm đam mê dẫn dắt tầm nhìn của doanh nghiệp hay tổ chức của bạn.
Tư duy marketing có nghĩa là nghĩ, sống và thở bằng marketing. Nhiều người biết họ phải làm gì, nhưng họ mất quá nhiều thời gian đi từ một vị trí này đến một vị trí khác hay quá nhiều công sức để bắt đầu lại. Bắt đầu và duy trì tư duy đúng đắn chắc chắn sẽ mang lại thành công cho bạn.