Những giải pháp tài chính cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản

Thực tế đã đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp đối với việc tìm giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, sau đây là một số hướng đi cho các doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp phải chủ động vươn lên trước hết bằng chính sức lực của mình:

1.1. Gia hạn nợ:
Sau khi đã hoàn tất kế hoạch trên, doanh nghiệp hãy đến gặp các chủ nợ và xin họ gia hạn các khoản nợ, và trì hoãn việc yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Điều này thoạt nghe có vẻ nực cười, vì nó giống như “chưa đánh đã khai.” Tuy nhiên, nếu liên tục không trả được nợ đến hạn, và không có giải thích lẫn kế hoạch khắc phục, chủ nợ sẽ yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Khi đó, tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Việc giãn nợ và chậm yêu cầu mở thủ tục phá sản sẽ giúp giảm áp lực tài chính trước mắt, tránh gây hoảng loạn trong doanh nghiệp và trên thị trường. Để thuyết phục được các chủ nợ, hãy trình bày kế hoạch trên với họ. Nếu không có kế hoạch cụ thể, các chủ nợ sẽ rất khó chấp nhận yêu cầu của doanh nghiệp.

Bước kế tiếp là phải nỗ lực thực hiện thành công kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh, xoay chuyển tình thế đã lập. Nếu thành công, doanh nghiệp sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính, trở lại tình trạng hoạt động mạnh khỏe. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành các thủ tục phá sản theo luật định hoặc một cách tự nguyện hoặc do các chủ nợ yêu cầu.

1.2. Giảm bớt mức trả nợ:

Đây là một sự thỏa thuận của doanh nghiệp và chủ nợ mà chủ nợ đồng ý nhận ít hơn khoản nợ đã cho doanh nghiệp vay dưới một hình thức tài trợ nào đó. Đây là giải pháp nhượng bộ của các chủ nợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mắc nợ với phương châm “thà nhận được khoản tiền trả nợ còn hơn không nhận được gì”. Các chủ nợ phải chấp nhận sự thiệt thòi này, mặc dù trên thực tế không có pháp luật nào quy định hay ràng buộc cả; tuy nhiên đây là một giải pháp tốt cho cả chủ nợ và doanh nghiệp bị phá sản: vì trong nhiều trường hợp nếu tiến hành giải quyết các vấn đề theo đúng pháp luật thì con nợ phải chịu thêm các chi phí pháp lý nên các chủ nợ sẽ nhận được khoản trả nợ thấp hơn việc giảm nợ rất nhiều. Đây cũng là một giải pháp rất tốt đối với doanh nghiệp, bởi nếu doanh nghiệp vẫn còn đủ khả năng tài chính để đối phó với những khoản nợ nhỏ hơn thì doanh nghiệp sẽ được cứu vãn, nếu không thì cũng hạn chế tổn thất. Do đó đây có thể nói là một trong những giải pháp quan trọng.

1.3. Thanh lý dưới hình thức tự nguyện:

Trường hợp xảy ra khi một doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ và không có cơ hội phục hồi thì thanh lý doanh nghiệp là giải pháp thích hợp hơn cả.

Thanh lý tài sản có thể được thực hiện dưới hình thức phá sản hoàn toàn hoặc thèo một sự thỏa thuận tự nguyện. Theo hình thức này thì toàn bộ tài sản cuả doanh nghiệp sẽ được giao lại cho một người nhận ủy thác để người này sẽ thay mặt các bên tiến hành các thủ tục pháp lý. Thanh lý tự nguyện phải nhận được sự đồng ý của các chủ nợ.

Việc mở thủ tục thanh lý tài sản được quy định rất rõ ràng trong điều 78 của luật Phá sản.

1.4. Tổ chức lại doanh nghiệp:

Là giải pháp về mặt pháp lý trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ, Kế hoạch tổ chức lại doanh nghiệp phải hợp lý và có khả năng thực hiện được.

Việc tổ chức lại doanh nghiệp có thể sẽ nảy sinh các chi phí sau:

+ Các loại cổ phiếu có thế chấp sẽ được chuyển đổi thành trái phiếu không đảm bảo.

+ Các khoản doanh nghiệp nợ như nợ lương công nhân, nợ các khoản thuế phải nộp cho ngân sách sẽ được thanh toán trong một thời gian nhất định ( ví dụ trong vòng 6 tháng).

+ Các khoản phải trả, các khoản nợ ngắn hạn khác cũng như các khoản thứ cấp hiện tại sẽ được chuyển đổi thành cổ phần thường, tương xứng với trái quyền của chúng sau khi đã điều chỉnh quyền ưu tiên.

Cũng cần thấy rằng theo kế hoạch tái thành lập doanh nghiệp thì tất cả các khoản nợ ( trái quyền) đều bị hạ thấp bậc ưu tiên và một số khoản đã bị giản giá trị rất nhiều, vì tổng giá trị ước tính cảu doanh nghiệp theo kế hoạch tái thành lập thấp hơn tổng số nợ và kế hoạch tái thành lập đã không đề cập đến khoản nợ của các cổ đông thường, vì vốn cổ phần của họ đã bị trừ vào các khoản lỗ.

2.         Doanh nghiệp phải phát huy tính cộng đồng:

Bởi trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, sự phân loại của các doanh nghiệp rất sâu, đang dẫn đến tình trạng cái mà doanh nghiệp này thừa thì doanh nghiệp kia thiếu, cái mà doanh nghiệp này là thế mạnh thì doanh nghiệp kia yếu, đầu ra của doanh nghiệp này là đầu vào của doanh nghiệp kia…

Do đó, tất cả những yếu tố hỗ trợ được cho nhau trong cộng đồng doanh nghiệp phải được khai thác tối đa. Phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các hiệp hội, ngành hàng, câu lạc bộ doanh nghiệp… để có thêm điều kiện tháo gỡ khó khăn, tiếp cận được những chính sách, cơ chế mà Nhà nước đang ban hành.

3            . Cần có sự hỗ trợ và tiếp sức của Nhà Nước.

Đây là một biện pháp quan trọng, Nhà Nước cần cấp bách dành một số vốn hợp lý, với mức lãi suất phù hợp để “giải cứu” những doanh nghiệp loại này. Mặt khác, Nhà nước cần có chính sách miễn, dãn, hoãn thuế cho từng loại doanh nghiệp cụ thể. Bên cạnh đó, hệ thống hành chính cần có các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp thông qua sự thông thoáng thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục vay vốn, thủ tục đóng thuế…

Về lâu dài, Nhà nước cần thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là việc mà các quốc gia khác đã làm. Bên cạnh đó, Nhà nước cần thiết cho ra đời nhiều hơn các quỹ bảo lãnh tín dụng ở các địa phương, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn vay từ ngân hàng dễ dàng hơn.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng, số lượng, nội dung, phương pháp hoạt động của các hiệp hội ngành nghề, hội xã hội … giúp cho các doanh nghiệp về thông tin, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật … và để có pháp lý cho vấn đề này, cần sớm có luật hội.

Trên đây là một số hướng giải quyết tổng quát đối với một doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Các bước giải quyết cụ thể cần được thực hiện theo đúng các trình tự quy định trong Luật Phá sản doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. Tùy trường hợp cụ thể mà các doanh nghiệp có nhiều hướng để giải quyết các vấn đề mình gặp phải khi lâm vào tình trạng phá sản.