Những hình thức tổ chức bộ phận marketing

Những hình thức tổ chức bộ phận marketing
Đánh giá bài viết

 

Các bộ phận marketing hiện đại có thể được tổ chức theo nhiều hình thức khác  nhau. Mỗi hình thức tổ chức phải cho phép bộ phận marketing phục vụ được theo  bốn chiều cơ bản của hoạt động marketing: các chức năng, khu vực địa lý, sản  phẩm và thị trường khách hàng.

Tổ chức theo chức năng

Hình thức phổ biến nhất của cách tổ chức marketing là tổ chức theo chức  năng, theo đó những chuyên gia về các chức năng marketing trực thuộc một phó  giám đốc marketing, người có trách nhiệm phối hợp các hoạt động của họ. Các  chuyên gia marketing có thể làm việc trong các lĩnh vực quản trị hành chính  marketing, quảng cáo và khuyến mãi, tiêu thụ, nghiên cứu marketing, sản phẩm  mới. Có thể có thêm các chuyên gia phụ trách các lĩnh vực dịch vụ khách hàng,  hoạch định marketing, phân phối sản phẩm vật chất.

Lợi thế chủ yếu của việc tổ chức theo chức năng là sự đơn giản về mặt hành chính, song hình thức này sẽ mất đi tính hiệu quả khi sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp tăng lên. Trước hết là việc hoạch định đối với những sản phẩm và thị trường cụ thể không sát với thực tê,ú không có ai trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm  và thị trường nào. Thứ hai mỗi nhóm chức năng đều muốn tranh giành nhau để có  được ngân sách nhiều hơn cũng như địa vị cao hơn so với những chức năng khác.  Phó giám đốc marketing luôn phải cân nhắc những yêu cầu và khiếu nại của chuyên  gia chức năng cạnh tranh nhau và phải đối diện với một vấn đề phối hợp rất khó  khăn.

Tổ chức theo địa lý

Một doanh nghiệp bán hàng trong thị trường cả nước thường tổ chức lựa chọn lực lượng bán của mình (và đôi khi những chức năng khác) theo các khu vực địa lý.

Người quản trị bán hàng toàn quốc có thể giám sát những người quản trị bán hàng  theo khu vực. Mỗi người quản trị bán hàng khu vực điều khiển các quản trị bán  hàng theo từng địa bàn nhỏ hơn, mỗi người quản trị địa bàn điều khiển nhiều nhân  viên bán hàng. Phạm vi kiểm tra tăng dần lên khi chúng ta đi từ người quản trị bán  hàng toàn quốc đến quản trị bán hàng theo địa bàn. Phạm vi kiểm tra hẹp hơn cho  phép các nhà quản trị dành nhiều thời gian hơn cho cấp dưới vì công việc bán hàng  rất phức tạp, nhân viên bán hàng được trả lương cao hơn và tác động của người bán  hàng lên lợi nhuận rất lớn.

Tổ chức theo sản phẩm

Những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm hay nhãn hiệu thường  thành lập tổ chức quản trị theo sản phẩm hay nhãn hiệu. Tổ chức quản trị theo sản  phẩm không thay thế cho tổ chức quản trị theo chức năng, nhưng đóng vai trò như  một cấp quản trị khác. Tổ chức quản trị theo sản phẩm được đặt dưới quyền một  người quản trị sản phẩm. Người quản trị sản phẩm giám sát những người quản trị  loại sản phẩm, và những người quản trị loại sản phẩm này lại giám sát những người  quản trị sản phẩm và nhãn hiệu cụ thể.

Vai trò của người quản trị sản phẩm là triển khai các kế hoạch sản phẩm, xem  xét việc thực hiện chúng, dự báo các kết quả, và hiệu chỉnh. Người quản trị triển  khai một chiến lược cạnh tranh cho sản phẩm, soạn thảo một kế hoạch marketing và  tiên đoán mức tiêu thụ, cộng tác với các cơ sở quảng cáo để triển khai những chiến  dịch quảng cáo, khích lệ lực lượng bán hàng và nhà phân phối ủng hộ sản phẩm,  phân tích tình hình sản phẩm và đề xuất những cải tiến sản phẩm để đáp ứng các  nhu cầu đang thay đổi của thị trường.

Cách tổ chức quản trị theo sản phẩm tạo ra nhiều lợi điểm. Thứ nhất, người  quản trị sản phẩm có thể tập trung vào việc xây dựng một marketing – mix cos hiệu  quả về chi phí cho sản trước phẩm đó. Thứ hai, người quản trị sản phẩm có thể phản  ứng nhanh chóng hơn đối với những vấn đề trên thị trường, so với một ban chức  năng gồm các chuyên gia. Thứ ba, các nhãn hiệu nhỏ ít bị xem nhẹ vì chúng có một  người bảo vệ sản phẩm. Thứ tư, việc quản trị theo sản phẩm là một cơ sở huấn  luyện tuyệt vời cho những cán bộ điều hành trẻ, vì nó buộc họ phải tham gia vào  hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Tổ chức theo thị trường

Các doanh nghiệp thường bán sản phẩm của mình trên các thị trường khác  nhau. Và nếu những người tiêu dùng thuộc những nhóm người sử dụng khác nhau  với những sở thích và thói quen mua hàng khác nhau, thì nên tổ chức bộ phận  marketing theo thị trường. Tổ chức quản trị theo thị trường tương tự như việc tổ  chức quản trị theo sản phẩm. Người quản trị các thị trường giám sát một số người  quản trị một thị trường (cũng được gọi là những người quản trị phát triển thị trường,  các chuyên gia thị trường, hay những chuyên gia theo ngành). Những người quản  trị thị trường có trách nhiệm triển khai các kế hoạch dài hạn và kế hoạch hằng năm  về doanh số và lợi nhuận trong thị trường của mình. Họ phải phối hợp sự trợ giúp từ  phía nghiên cứu marketing, quảng cáo, bán hàng, cùng những phần việc khác. Họ  phải phân tích xem thị trưòng của mình đang hướng đến đâu và doanh nghiệp cần  chào bán trên thị trường những sản phẩm nào. Thành tích của họ thường được đánh  giá theo mức độ đóng góp làm gia tăng thị phần, chứ không phải vào khả năng sinh  lời hiện tại trên thị trường. Hệ thống này cũng có những ưu điểm và nhưọc điểm  giống như các hệ thống quản trị theo sản phẩm. Lợi thế chính của hệ thống này là  hoạt động marketing được tổ chức để đáp ứng những nhu cầu của các nhóm khách  hàng khác nhau, chứ không tập trung vào bản thân các chức năng marketing, các  khu vực hay các sản phẩm.

Tổ chức theo sản phẩm/thị trường

Các doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm để bán ra trên nhiều thị trường có  hai cách để lựa chọn. Họ có thể sử dụng một hệ thống quản trị theo sản phẩm, vốn  đòi hỏi người quản trị sản phẩm phải am hiểu những thị trường có sự khác biệt rất  lớn. Hoặc, họ có thể sử dụng một hệ thống quản trị theo thị trường, có nghĩa là  những người quản trị thị trường cũng phải rất am hiểu các sản phẩm khác biệt nhau  mà những thị trường của họ đã mua. Hoặc có thể kết hợp cả hai loại lại thành một tổ  chức ma trận. Tuy nhiên, điều trở ngại là hệ thống này khá tốn kém và thường phát  sinh sự mâu thuẩn


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • to chuc markerting khach san
  • ,