Những nét đặc thù của Marketing quốc tế

Những nét đặc thù của Marketing quốc tế
Đánh giá bài viết

Theo Charles Croué, trong Marketing quốc tế (trước hết là Marketing xuất khẩu), cần nhấn mạnh những nét đặc thù sau:

(1). Về mục đích chung, Marketing quốc tế có sự di chuyển chiến lược thương mại từ nội địa ra nước ngoài. Vậy, chiến lược sản phẩm (một trong những yếu tố cơ bản của marketing mix) không còn hướng vào thị trường nội địa nữa mà là thị trường mục tiêu nước ngoài. Đó cũng là nét đặc thù cơ bản nhất của Marketing quốc tế.

(2). Về phân đoạn thị trường, nét đặc thù của Marketing quốc tế là trong xuất khẩu, doanh nghiệp cần phải hướng vào phân đoạn thị trường nào có thể thực thi tốt nhất và mang lại hiệu quả nhất. Thí dụ hãng ô tô Mercedes thường hướng trước hết vào nhóm khách hàng thượng lưu có khả năng thanh toán cao bằng việc cung cấp chất lượng ô tô hảo hạng.

(3). Về chiến lược sản phẩm, đặc thù của Marketing quốc tế là phải thích ứng sản phẩm với nhu cầu của thị trường nước ngoài. Vậy, doanh nghiệp phải xây dựng được cơ cấu chủng loại sản phẩm xuất khẩu phù hợp về số lượng, đặc biệt là chất lượng mà thị trường nước ngoài mong đợi theo từng nền văn hoá đặc thù (sẽ được nhiên cứu riêng ở chương 5)

(4). Về chiến lược phân phối và giá cả, nét đặc thù cơ bản của Marketing quốc tế là việc tính toán kênh phân phối và ấn định mức giá bán hàng ra nước ngoài. Đây cũng là một trong những nội dung phức tạp điển hình của Marketing quốc tế trong xuất khẩu (sẽ được nghiên cứu trong chương 6 và chương 7)

(5). Về chiến lược yểm trợ (xúc tiến), nét đặc thù nổi bật của Marketing quốc tế ở đây là việc tôn tạo hình ảnh thương hiệu ra thị trường nước ngoài. Muốn tạo dựng được hình ảnh thương hiệu mạnh (Strong Brands), doanh nghiệp phải đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao, kết hơp việc tuyên truyền, quảng bá rộng rãi ở thị trường nước ngoài thông qua quảng cáo quốc tế, hội chợ triển lãm thương mại quốc tế, các chương trình khuyến mại hiệu quả (chương 8 sẽ nghiên cứu cụ thể vấn đề thương hiệu).