Những nhân tố ảnh hưởng tới chi ngân sách nhà nước

Những nhân tố ảnh hưởng tới chi ngân sách nhà nước
4 (80%) 4 vote[s]

Với đặc điểm của chi NSNN thì chi ngân sách phụ thuộc chủ yếu vào các nhân tố sau:

Nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong từng thời kỳ: Một trong những đặc điểm của chi ngân sách nhà nước là để phục vụ các hoạt động kinh tế, xã hội chung, mục tiêu là tăng trưởng và phát triển của toàn xã hội. Do vậy các khoản chi ngân sách nhà nước sẽ tăng lên khi đất nước rơi vào khủng hoảng  kinh tế cần sự trợ giúp của chính phủ để kích thích sự tăng trưởng và ổn định nền kinh tế.

Khả năng tích tụ và tích lũy của nền kinh tế: với một quốc gia, nếu khả năng này của nền kinh tế tốt thì không những hạn chế được mức chi của ngân sách, ,mà còn cho thấy sự hoạt động tốt của nền kinh tế, một đồng bỏ ra có hiệu quả cho tăng trưởng và phát triển, không lãng phí.

Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, hạn hán, động đất, dịch bệnh: Chi ngân sách nhà nước luôn đảm bảo vì lợi ích chung và đảm bảo sự công bằng cho một bộ phận những người có hoàn cảnh đặc biệt. Khi quốc gia gặp thiên tai, thì việc tăng chi tiêu để trợ cấp cho những gia đình gặp khó khăn, khắc phục hậu quả, giữ ổn định kinh tế là điều tất yếu phải làm của chi ngân sách nhà nước. Và do đó, mức chi ngân sách cũng sẽ tăng.

Hiệu quả chi của bộ máy chi Ngân sách nhà nước: Cũng giống như thu ngân sách nhà nước, bộ máy chi ngân sách nhà nước đạt hiệu quả tốt sẽ tránh được tình trạng lãng phí, tham ô trong quá trình chi tiêu thì sẽ tiết kiệm được cho quốc gia một khoản chi lớn, số chi vô ích sẽ giảm đi đáng kể.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • các nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước
 • nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước
 • nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước
 • nhân tố ảnh hưởng chi ngân sách nhà nước
 • chi so kinh te nao co anh huong den thu chi ngan sach
 • chế độ xã hội ảnh hưởng như thế nào đến chi NSNN
 • các yếu tố tác động đến chi ngân sách nhà nước
 • các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách chi ngân sách nhà nước
 • các nhân tố ảnh hưởng đến thu chi ngân sách
 • phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước
 • ,