Những tác động của chương trình cung cấp BHYT của Chính phủ

Những tác động của chương trình cung cấp BHYT của Chính phủ
Đánh giá bài viết

1.      Vai trò của Chính Phủ:
Trong thị trường BHYT luôn tồn tại những thất bại thị trường như đã nêu trên nên Chính Phủ tham gia vào thị trường để khắc phục hậu quả và tăng phúc lợi xã hội. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì khi đảm bảo công bằng xã hội sẽ giúp cho mọi người dân yên tâm hơn trong cuộc sống, làm hiệu quả công việc cao hơn, từ đó kéo theo sự phát triển của các ngành khác, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Hơn nữa, đây cũng là khu vực không có lợi nhuận cao nên tư nhân không muốn đầu tư vào hoặc chỉ phục vụ cho những đối tượng có thu nhập cao.Vì thực chất người nghèo không đủ khả năng chi trả những khỏan viện phí lớn. Vì vậy, vai trò của Chính Phủ trong khu vực này rất quan trọng trong việc bảo đảm công bằng xã hội. chính phủ là cơ quan duy nhất đảm bảo cung cấp bảo hiểm y tế cho người dân.
2.      Các chính sách của Chính Phủ và những tác động:
–  Miễn giảm hoặc cấp thẻ BHYT trực tiếp cho người nghèo. Có thể áp dụng tỷ lệ % khác nhau đối với các khu vực khác nhau. Khu vực thành thị, thị xã nên áp dụng tỷ lệ % cao hơn so với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng mà điều kiện kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên, nếu Chính Phủ hỗ trợ quá mức cần thiết sẽ gây ra tác động xấu đó là người dân ỷ lại vào BHYT mà ít chăm sóc sức khỏe của mình hay khám chữa bệnh tràn lan làm lãng phí nguồn vốn. Chính Phủ cũng có thể áp dụng các tỷ lệ % thấp hơn đối với các trường học lần đầu tiên tham gia BHYT tự nguyện cho học sinh, sinh viên. Nên thực hiện BHYT bắt buộc với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên. Đây là nhóm đối tượng có tiềm năng, không chỉ chiếm số lượng đông đảo mà còn là nhóm đối tượng có nhận thức tốt về mọi mặt. Đây là một giải pháp nhằm giáo dục cho tuổi trẻ ý thức được sự cần thiết và bắt buộc đối với bản thân khi lớn lên phải có trách nhiệm tham gia BHYT.

–  Đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, nâng cao hiệu qủa chất lượng phục vụ của BHYT. Trình độ của cán bộ y tế, cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị cần được nâng cao.Y đức của một số thầy thuốc cần được tăng lên.Cần quy định cả chế độ phòng bệnh, chẩn đoán sớm và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người tham gia BHYT hoặc có cơ chế thưởng cho người tham  gia BHYT nhưng có sức khỏe tốt và không phải đi khám chữa bệnh. Những dịch vụ này có chi phí nhỏ nhưng lại có tác động về mặt tinh thần rất lớn vì những người khỏe mạnh tham gia BHYT sẽ thấy được sự hữu ích của hoạt động bảo hiểm này và tích cực tham gia BHYT.

–  Giải quyết tình trạng mất cân bằng thu chi:Cần tăng mức đóng BHYT, Hoàn thiện chính sách giá viện phí, tiến hành khảo sát chi phí thực tế tại các cơ sở KCB. Đồng thời kiểm tra việc chấp hành việc định giá các dịch vụ y tế tại tất cả các cơ sở KCB thuộc sở hữu Nhà nước. Xử lý nghiêm minh các trường hợp tự qui định giá các dịch vụ y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh. Chính sách này cũng có những mặt tiêu cực vì bản chất cũng chỉ là lấy tiền từ túi này bỏ sang túi kia. Nguồn thu thực tế cũng không tăng thêm mà Chính Phủ còn phải tốn thêm một khoản chi phí cho việc quản lý, giám sát. Hơn nữa, việc tăng thêm viện phí còn gây ra tâm lý bất mãn cho người dân. Cuối cùng việc làm này cũng không manh lại hiệu quả.