Những tiềm năng và lợi thế của vùng đồng bằng sông cửu long

– Lợi thế về vị trí địa lý:

+ Vùng ĐBSCL giáp với nước Campuchia. Việc nâng cao sự hiểu biết giữa hai nước, nhất là hoàn thành giải quyết vấn đề cắm mốc biên giới, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vùng và các địa phương thuộc nước Campuchia phát triển giao lưu kinh tế dưới các hình thức như xuất nhập khẩu, hợp tác phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu…

+ Vùng ĐBSCL nằm ở cực Nam của Tổ quốc, giáp với vùng Đông Nam Bộ nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc hợp tác kinh tế với vùng này và các vùng khác trên cả nước, đặc biệt là với TP. HCM.

+ Vùng ĐBSCL tiếp giáp với các nước ASEAN, nên có vị trí thuận lợi trong việc phát triển các quan hệ kinh tế với khu vực này.

– Về điều kiện tự nhiên:

+ Với điều kiện tự nhiên về khí hậu, đất, nước thì vùng ĐBSCL có lợi thế về nhóm cây lương thực, nhóm cây rau đậu và nhóm cây ăn quả trong ngành trồng trọt.

+ DT có khả năng nuôi trồng thủy sản ở vùng ĐBSCL là khoảng 1.366.430 ha, chiếm 71% DT có khả năng nuôi trồng thủy sản của cả nước; DT biển là 360.000 km2, chiếm khoảng 30% DT biển của cả nước, biển ấm, nguồn lợi thủy sản dồi dào. Do đó, vùng ĐBSCL có tiềm năng và lợi thế trong việc phát triển ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản lớn nhất so với các vùng kinh tế – xã hội khác của cả nước.

+ Vùng ĐBSCL có một nền nhiệt độ cao và ổn định, có chế độ nắng cao, có gió nhiều ở ven biển, cùng với các mỏ dầu khí phân bố trong thềm lục địa tiếp giáp giữa biển Đông và vịnh Thái Lan, nên vùng ĐBSCL có tiềm năng và lợi thế trong việc sản xuất năng lượng tái tạo và xây dựng các công trình khí – điện – đạm.

  • Với nguồn nguyên liệu là nông sản, thủy sản đa dạng và phong phú; lực lượng lao động dồi dào và phần lớn lao động trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản nên vùng ĐBSCL còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế về ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống, các ngành công nghiệp có hàm lượng lao động
  • Vùng ĐBSCL còn có tiềm năng và lợi thế về du lịch với nhiều loại hình khác nhau như du lịch tham quan sông nước, miệt vườn kết hợp với nghỉ tại nhà dân, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng.
  • Cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian qua đã chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH, phát huy những tiềm năng và lợi thế của vùng.

Đi đôi với những tiềm năng và lợi thế như trên thì vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế như sau: