Những vấn đề đặt ra cho phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào khi tham gia vào AEC

Khi tham gia vàoAEC sẽ tao ra một “sân chơi” tự do cho các nước mà ở đó, không có bất kỳ rào cản hàng hóa dịch vụ hay vốn nào áp đặt. Hàng hóa nói chung hàng nông sản nói riêng của các nước thành viên sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi như nhau, như vậy, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông sản sẽ tập trung vào giá cả và chất lượng của các sản phẩm. Điều này cũng sẽ gây ra khó khăn và thách thức nhất định cho các doanh nghiệp, các đơn vị xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào khi ngay tại “sân nhà” các mặt hàng xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào cũng có thể gặp khó khăn nhất định nếu không kịp thời thay đổi cho phù hợp với bối cảnh mới

Thêm vào đó, việc hình thành AEC và việc ASEAN thực hiện cam kết tự do hóa thương mại với các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… cũng đồng nghĩa với việc xuất khẩu nông sản không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh của các nước trong khu vực ASEAN mà còn đối mặt với sự cạnh tranh của các nước trên thế giới. Chính vì vậy, yêu cầu về sự thay đổi về chất lượng và giá bán các sản phẩm nông sản của nước CHDCND Lào đáp ứng yêu cầu cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

Khi tham gia vào AEC, không chỉ áp lực đến với các mặt hàng xuất khẩu nông sản ra thị trường quốc tế mà các mặt hàng nông sản của nước CHDCND lào còn chịu sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài ngay tại thị trường nội địa, vì ậy, nếu không có sự thay đổi thì nước CHDCND Lào vẫn có nguy cơ “thua ngay trên sân nhà’’ với cả những mặt hàng có thế mạnh.

Thêm vào đó, khoa học kỹ thuật chưa thực sự phát triển đã gây khó khăn không nhỏ cho phát triển xuất khẩu nông sản, tạo sức ép cạnh tranh và không tạo ra được lợi thế cho các sản phẩm xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào khi hình thành AEC cũng như hội nhập vào nền kinh tế thế giới.