Những yêu cầu về người lãnh đạo mà người Nhật mong muốn

Những yêu cầu về người lãnh đạo mà người Nhật mong muốn
Đánh giá bài viết

Những yêu cầu về người lãnh đạo mà người Nhật mong muốn:

  1. Người lãnh đạo phải có một “ước mơ” (Một tầm nhìn, một ý tưởng, một mục đích chung, một mục tiêu cao nhất).
  2. Người lãnh đạo phải có quyết tâm cao, kiên định với mục đích, làm tất cả những gì cần thiết để thực hiện “ước mơ”. Họ phải có tính kiên trì, bền bỉ.
  3. Lãnh đạo phải tìm được sự ủng hộ của cấp dưới. Để có được điều đó ước mơ phải có tính hiện thực.
  4. Người lãnh đạo phải có khả năng làm nhiều hơn cấp dưới. Họ không được can thiệp vào các công việc mà cấp dưới có thể làm được. Họ phải hành động khi cấp dưới không làm được. Họ phải bồi dưỡng nhân tài.
  5. Người lãnh đạo phải luôn thành công, nhưng không được hy sinh cấp dưới để đạt được điều đó.
  6. Người lãnh đạo phải đưa ra những lời khuyên đúng và đúng thời điểm.

Các công trình nghiên cứu về khoa học quản lý ngày nay có sự phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý. Những sự khác biệt này có thể được trình bày nhằm giúp chúng ta tham khảo như sau:

Quản lý truyền thống

–                     Xác định những việc cần làm.

–                     Phân công/ điều phối công việc (ai làm gì, ở đâu & khi nào)

–                     Hướng dẫn cách thức hoàn thành công việc.

–                     Kiểm tra, điều chỉnh.

–                     Đánh giá & tổng kết

……            CHÚ TRỌNG VỀ CÔNG VIỆC

 Quản lý hiện đại

–                     Hướng dẫn người khác.

–                     Trao quyền cho các cá nhân và nhóm để tự tổ chức và kiểm soát công việc.

–                     Tạo môi trường khuyến khích / động viên nhân viên tự nhận thấy những gì cần làm và chủ động thực hiện.

–                     Xây dựng lòng tin.

–                     Quan tâm hàng đầu đến nhu cầu khách hàng.

–                     Tìm ra các phương thức làm việc tốt hơn.

–                     Phá vỡ các rào cản đối với sự đổi mới và phát triển.

……            CHÚ TRỌNG VỀ “QUAN HỆ”.

LÃNH ĐẠO

“Nhà lãnh đạo là những người có “sức thu hút”, tức là người có khả năng khơi dậy lòng nhiệt huyết & sự cống hiến hết mình của những người xung quanh”.

“Lãnh đạo là khả năng dẫn dắt, yêu cầu một người nào đó làm công việc mà bạn muốn công việc đó được thực hiện và vì người ấy cũng muốn làm công việc đó”.

“Lãnh đạo là khả năng chi phối những suy nghĩ cùng với hành động của người khác và nâng cao năng lực của họ lên đến mức tốt nhất”.

Những phẩm chất của Nhà lãnh đạo:

–                     Khả năng gây ảnh hưởng đến người khác.

–                     Khả năng khơi dậy sự tự tin.

–                     Khả năng quản lý.

–                     Tính kiên định.

–                     Tính đáng tin cậy.

–                     Lòng chính trực.

–                     Có một quá trình phấn đấu và thành công.

–                     Công bằng.

–                     Biết lắng nghe.

–                     Nhất quán.

–                     Quan tâm chân thành đến người khác.

–                     Bộc lộ sự tin tưởng vào tập thể.

–                     Đánh giá công trạng đúng người.

–                     Sát cánh cùng tập thể.

–                     Cung cấp thông tin kịp thời cho tập thể.

Kỹ năng quản lý chỉ là một khía cạnh trong lãnh đạo.

  • Bạn có thể không phải là nhà quản lý nhưng vẫn có thể là nhà lãnh đạo giỏi.
  • Bạn là nhà quản lý nhưng vẫn có thể là nhà lãnh đạo kém.

Quản lý không tạo bạn thành một nhà lãnh đạo giỏi