Nội dung chuyên sâu giúp bán hàng hiệu quả hơn 83% so với đánh giá của người tiêu dùng

Một nghiên cứu về Content Marketing được tiến hành gần đây bởi Nielsen đã cho thấy rằng người tiêu dùng thường có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều bởi nội dung chuyên sâu của bên thứ ba hơn là nội dung trên bao bì và đánh giá của khách hàng trước khi đưa ra quyết định mua hàng.Theo nghiên cứu “Vai trò của nội dung” của Nielsen, nội dung chuyên sâu- đánh giá về sản phẩm, những bài viết trên website vàblog từ bên thứ ba- đạt hiệu quả hơn 83% khi đưa sự quan tâm về sản phẩm hơn là những đánh giá của người sử dụng, và hiệu quả hơn 38% so với nội dung trên bao bì.

Được ủy quyền bởi các giải pháp về Content Marketing nhằm cung cấp cho Powered, Nielsen đã nghiên cứu trên 900 khách hàng, đánh giá những phản hồi của họ về những loại hình Content Marketing khác nhau trên 9 loại sản phẩm khác biệt từ điện thoại smartphone và trò chơi điện tử đến ghế xe hơi, xe hơi và bảo hiểm xe hơi.

Nghiên cứu trên đã phân tích các loại hình khác nhau trong Content Marketing – nhất là nội dung chuyên sâu, nội dung trên bao bì và những đánh giá của người dùng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và tính quen thuộc của sản phẩm, cũng như quan tâm đến việc mua sắm.

Khách hàng không chỉ bị tác động bởi nội dung chuyên sâu khi quyết định mua hàng, nghiên cứu còn cho thấy rằng nội dung chuyên sâu từ bên thứ ba có ảnh hưởng lớn trong sức hấp dẫn và sự hiểu biết về sản phẩm.

39

Trung bình nội dung chuyên sâu gia tăng sự hiểu biết về sản phẩm hơn 88%  so với nội dung trên bao bì và hơn 50% so với đánh giá của người dùng; chúng tăng tính hấp dẫn hơn 50% so với nội dung trên bao bì và hơn 20% so với đánh giá của người dùng.

 

Trong khi nội dung chuyên sâu có ảnh hưởng tổng quan lớn hơn thì nghiên cứu phát hiện rằng nội dung trên bao bì có ảnh hưởng hầu hết đến chi tiết về đặc tính sản phẩm và là yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá sản phẩm.

Đánh giá của người dùng là vô cùng quý giá cho sản phẩm, vì người dùng thường muốn có “khả năng cao hơn” về mức thông thạo sử dụng sản phẩm: “Chúng tôi nhận thấy mặc dù nội dung chuyên sâu có hiệu quả rất lớn trong gia tăng tính hấp dẫn và sự quen thuộc nhưng nội dung do người dùng đem lại lại ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến mục đích mua hàng.”

Dưới đây là những phân tích về nội dung chuyên sâu, đánh giá của người dùng và nội dung trên bao bì có ảnh hưởng như thế nào đến các giai đoạn khác nhau trong quá trình mua hàng đối với chín loại sản phẩm được khảo sát trên đây.

40

 

Nguồn: Làm Marketing