Nội dung kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nội dung kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đánh giá bài viết

 

Hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đang ngày càng quan tâm hơn tới công tác lập kế hoạch marketing, đã có rất nhiều tài liệu cũng như trang web giới thiệu về các bản kế hoạch marketing . Sau đây là một số mô hình mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thường hay áp dụng.

Hầu hết các kế hoạch marketing của công ty vừa và nhỏ đều hội tụ những phần sau :

-Phần tóm tắt chung của công ty.

-Mục lục.

-Tóm tắt tình hình hiện tại. Bao gồm tất cả các dữ liệu liên quan, bao gồm cả phân tích SWOT ( phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

-Đánh giá trọng tâm về cơ hội thị trường . Bao gồm một báo cáo về phân khúc thị trường mục tiêu, đánh giá khách hàng và nhu cầu cúng như các thách thức cạnh tranh mà công ty và các sản phẩm của công ty phải đối mặt .

-Các mục tiêu tài chính và marketing .Các mục tiêu tài chính thường được trình bày theo hình thức tăng doanh thu luỹ tiến và lơi nhuận mong đợi vào cuối kì hoạch định. Các mục tiêu marketing được trình bày theo doanh số bán trên đơn vị sản phẩm và thị phần.

-Tóm tắt chiến lược marketing của công ty . Phần tóm tắt này xác định thị trường mục tiêu và chỉ ra cách sản phẩm hay dòng sản phẩm được định vị .

-Ngân sách marketing hàng tháng .

-Dự báo doanh thu và doanh số bán trên đơn vị sản phẩm hàng tháng .

-Kế hoạch giám sát và đánh giá các kế hoạch hành động đang diễn tiến vào cuối thời kì kế hoạch.

Kế hoạch marketing của đơn vị kinh doanh được xem như là bản kế hoạch marketing của đơn vị tác chiến. Nó được cụ thể hoá từ bảng kế hoạch của cấp chuyên nghành, hoặc cấp vùng, với một hay nhiều sản phẩm cụ thể, một thị trường cụ thể và những đối thủ cạnh tranh cụ thể. Bao gồm các bước sau:

-Xác định mục tiêu marketing

-Phân tích tình hình thị trường

-Phân khúc thị trường

-Xác định thị trường mục tiêu

-Chiến lược marketing

-Kế hoạch triển khai thực hiện

-Kế hoạch theo dỏi và điều chỉnh