Phân biệt giữa hội chợ thương mại và triển lãm

Phân biệt giữa hội chợ thương mại và triển lãm
Đánh giá bài viết

1. Hội chợ

– Hội chợ thương mại là hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sản phẩm nhằm gắn liền với hoạt động xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, hội chợ gắn liền với mục tiêu và bản chất thương mại.

– Là việc tổ chức nhằm quy tụ đông đảo khách hàng tại một địa điểm cụ thể, trong một thời gian nhất định, để khách hàng có thể xem xét sản phẩm một cách kỹ lưỡng từ đó tiến hành giao dịch và ký kết hợp đồng.

– Hội chợ gắn liền với tiêu thụ sản phẩm chứ không chỉ tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra còn là tuyên truyền cho hình ảnh, nhằm truyền bá thương hiệu của doanh nghiệp.

– Kết quả của hội chợ thương mại là hướng sản phẩm tiêu thụ lớn, giá bán có lợi cho doanh nghiệp.

2. Triển lãm

– Căn cứ vào sự ra đời và phát triển thì triển lãm là hoạt động tuyên truyền và giới thiệu về thành quả kinh tế, công nghệ của một số ngành, một lĩnh vực, mở rộng hơn là trên phạm vi một nước.

– Phạm vi của triển lãm thường rộng hơn là hội chợ thương mại.

– Chi phí quảng cáo thường lấy từ ngân sách quốc gia, nằm trong kế hoạch dự tính chi cho hoạt động triển lãm chứ không cụ thể do một doanh nghiệp nào đảm trách.

– Thường thì nhà nước không nhận khoản thu nào do tiêu thụ sản phẩm từ triển lãm, không có hoạt động nào đem lại nguồn thu, do đó triển lãm khó có thể tiến hành thường xuyên.

– Triển lãm thường ít gắn với nội dung thương mại, ít kèm theo giao dịch và tiêu thụ sản phẩm.

Chú ý: ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, hình thức triển lãm như vậy khó có thể thực hiện được. Do đó, triển làm ngày càng nhích lại đến hội chợ thương mại thành cụm từ hội chợ triển lãm thương mại quốc tế.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phân biệt hội chợ và triển lãm thương mại
  • so sanh quang cao voi hoi cho trien lam
  • ,