Phân biệt thông tin yểm trợ với thông tin trong nghiên cứu thị trường

Phân biệt thông tin yểm trợ với thông tin trong nghiên cứu thị trường
Đánh giá bài viết

Trong tiếng việt, khái niệm “thông tin” thường được dùng với nghĩa rất rộng. Trong marketing quốc tế, thông tin được đề cập rất nhiều, nhất là ở chương III (chương nghiên cứu thị trường) và ở chương VIII này. Xét về bản chất và đặc điểm, thuật ngữ “thông tin” được sử dụng ở chương III và ở chương này có sự khác nhau rất cơ bản và không thể đồng nhất được. Bảng 8.1 dưới đây sẽ làm rõ thêm sự khác nhau đó.

Trên thực tế, thông tin trong nghiên cứu thị trường nêu ở chương 3 và thông tin yểm trợ trong chương 8 này hoàn toàn khác nhau về bản chất, mặc dù tiếng Việt đều gọi là thông tin. Chúng ta có thể so sánh sự khác nhau cơ bản đó qua 7 điểm chủ yếu (bảng 8.1).

Toàn bộ 7 điểm chủ yếu đó, từ ngôn ngữ đến nội dung thông tin và mục đích thông tin giúp chúng ta có thể hệ thống và khái quát rõ hơn sự khác nhau căn bản giữa thông tin thị trường và thông tin yểm trợ.

Đi sâu hơn vào thông tin yểm trợ cũng lại có những loại thông tin và hình thức thông tin rất phong phú và đa dạng, trong đó cần nhấn mạnh hai loại chính là:

– Thông tin trực tiếp. Đây là loại thông tin được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả như: hội chợ triển lãm thương mại, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội nghị khách hàng, hội thảo, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng, giao dịch, đàm phán… Với thông tin này, doanh nghiệp tiếp cận cụ thể khách hàng, nhận biết được kịp thời các loại nhu cầu, thị hiếu đa dạng của họ, kể cả những mong đợi và đề xuất của khách hàng về sản phẩm, hình thức kênh phân phối… Tuy nhiên, loại thông tin này thường đòi hỏi đầu tư lớn, tốn kém nhiều cả về thời gian và tài chính, không phải dễ dàng thực hiện nhanh được, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ.

– Thông tin gián tiếp. Để khắc phục những hạn chế trên, doanh nghiệp sử dụng kết hợp thông tin gián tiếp, điển hình là quảng cáo. Với những ưu thế nổi bật là thông tin nhanh trên diện rộng, quảng cáo không ngừng được phát triển mạnh mẽ và được coi là nội dung số một của yểm trợ.