Phân loại các hình thức đào tạo

Thực hiện quá trình đào tạo cần phải tìm ra các hình thức và các phương pháp thích hợp nhằm tối ưu hóa quá trình đào tạo. Có nhiều hình thức đào tạo được phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau:

Có nhiều phương pháp đào tạo và phát triển khác nhau. Tên gọi mỗi phương pháp có thể khác nhau, nhưng cách đào tạo và nội dung tương đối giống nhau. Chúng ta chú trọng đến các phương pháp có khả năng áp dụng tại Việt nam trong giai đoạn trước mắt cũng như trong tương lai.

 

Nhóm 1: Dùng đào tạo các nhà quản trị và chuyên viên:

–                     Trò chơi quản trị

–                     Phương pháp nghiên cứu tình huống

–                     Phương pháp hội nghị

–                     Mô hình ứng xử

–                     Đào tạo bàn giấy

–                     Thực tập sinh

–                     Đóng kịch

–                     Kỹ thuật nghe nhìn

Nhóm 2: Dùng đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất hoặc nhân viên nghiệp vụ :

–                     Kèm cặp tại chỗ

–                     Đào tạo học nghề

–                     Phương pháp sử dụng Dụng cụ mô phỏng

–                     Đào tạo chính quy


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Loại hình đào tạo
  • phân loại hình thức đào tạo phát triển
  • ,