Phân loại sản phẩm mới

Người ta chia sản phẩm mới thành 3 loại:

- Các sản phẩm mới về nguyên tắc là những sản phẩm lần đầu tiên được sản xuất tại doanh nghiệp và so với những sản phẩm đã được sản xuất thì cho tới lúc thâm nhập thị trường chưa có loại tương tự.

- Các sản phẩm mới nguyên mẫu là những sản phẩm mới được rập theo mẫu thiết kế của các hãng nước ngoài hoặc các doanh nghiệp khác.

- Sản phẩm cải tiến là những sản phẩm được phát triển trên cơ sở những sản phẩm trước đây, các tham số đã được cải tiến hoặc nâng cao.

Sản phẩm mới là những khái niệm tương đối, một sản phẩm có thể được coi là mới ở thị trường này nhưng lại không phải là mới ở thị trường khác. Không nên giới hạn sản phẩm mới trong việc thoả mãn những nhu cầu hiện tại, mà cần thiết phải hướng tới những nhu cầu tương lai bằng cách hoàn thành trước thời hạn việc chế tạo sản phẩm mới để hướng dẫn cơ cấu sản phẩm, đồng thời để khám phá, tìm kiếm những nhu cầu mới. Công việc khám phá không phải chỉ là việc thích ứng thụ động với nhu cầu mà quan trọng hơn là phải vươn tới sự thay đổi cơ cấu nhu cầu, tạo ra những nhu cầu mới. Sản phẩm mới có thể đạt được một số tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật song chưa hẳn đã đạt được một sự tiến bộ về mặt kinh tế, chẳng hạn như thời gian, nghiên cứu, thiết kế, chế thử sản phẩm mới quá dài, giá thành quá cao hoặc khi sử dụng nó phải tạo ra những điều kiện bắt buộc khá tốn kém. Vì vậy, theo quan điểm marketing, sản phẩm mới phải nhất quán về cả hai phương diện: tiến bộ về mặt kỹ thuật và tiến bộ về mặt kinh tế.

Có thể doanh nghiệp là phải có sản phẩm mới vì sự sống còn của doanh nghiệp, nhưng không biết chắc chắn rằng, liệu sản phẩm mới đưa ra thị trường có được chấp nhận hay không và phải tốn kém bao nhiêu cho việc nghiên cứu, thiết kế và chế thử sản phẩm mới. Doanh nghiệp cũng chưa biết tình hình thị trường ra sao và phản ứng của đối thủ cạnh tranh sẽ như thế nào? Cũng cần có một ngân sách chi tiêu cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Ngân sách này phải đủ lớn để đối đầu kỹ thuật mới, phản ứng mau lẹ với sự thay đổi của thị trường song cũng không quá lấn át các hoạt động bình thường khác của doanh nghiệp, nhằm giữ cho doanh nghiệp không lâm vào tình thế khó khăn về tài chính nếu như việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới không đạt kết quả mong muốn.