Phân phối trong Marketing quốc tế dịch vụ

Phân phối trong Marketing quốc tế dịch vụ
Đánh giá bài viết

Phân phối dịch vụ trong Marketing quốc tế không giống phân phối hàng hoá bởi lẽ đặc điểm của dịch vụ là tính vô hình, tính không thể phân chia, tính không thể lưu trữ (như đã phân tích ở phần I). Hơn nữa, nội dung trình bày trên về “sản phẩm” (P1) và “giá cả” (P2) cũng đã đề cập gián tiếp một phần đến việc phân phối và giao nhận dịch vụ. Để đảm bảo tính hệ thống, chúng ta có thể tóm tắt ở đây những vấn đề cốt lõi sau:

1. Hệ thống phân phối và giao nhận dịch vụ

Toàn bộ hoạt động phân phối và giao nhận dịch vụ trong Marketing quốc tế thường gắn liền với vấn đề: ở đâu, khi nào và phân phối như thế nào để dịch vụ được cung cấp nhanh chóng đến người tiêu dùng? V.Terpstra nhấn mạnh rằng, xuất khẩu dịch vụ thường không thể diễn ra được nếu không xuất khẩu con người cung cấp dịch vụ đó, như đối với dịch vụ châm cứu, chữa bệnh.

Theo cách thông thường, người cung cấp dịch vụ phải gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng. Như vậy, theo cách này, hoặc người cung cấp phải tới nước người tiêu dùng, hoặc người tiêu dùng phải đến nước người cung cấp để gặp gỡ và trao đổi. Các dịch vụ y tế, đào tạo, dịch vụ mỹ viện thường tiến hành theo cách này.

Theo cách hiện đại, người ta áp dụng công nghệ thông tin (như mạng Internet toàn cầu, viễn thông, cầu truyền hình quốc tế) để cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng nhanh chóng hơn, ưu việt hơn so với gặp gỡ trực tiếp. Theo cách hiện đại, hoạt động kinh doanh dịch vụ khắc phục được khoảng cách không gian, đồng thời đảm bảo được thời gian hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại chưa áp dụng được cho tất cả các ngành dịch vụ.

2. Kênh phân phối dịch vụ

Bản chất dịch vụ theo từng ngành thường chi phối chiến lược phân phối và việc lựa chọn kênh phân phối thích hợp. Mặt khác việc lựa chọn kênh phân phối còn tuỳ thuộc vào từng thị trường mục tiêu hay từng phân đoạn thị trường mục tiêu ở nước ngoài.

Trong thực tiễn kinh doanh dịch vụ, việc lựa chọn kênh phân phối thực chất là lựa chọn thời điểm hay địa điểm giao nhận dịch vụ. Để đáp ứng linh hoạt như cầu của khách hàng, các hãng dịch vụ thường áp dụng nhiều kênh giao nhận khác nhau theo địa điểm cụ thể rất đa dạng, đảm bảo được kịp thời yêu cầu nhanh chóng và tiện lợi nhất cho khách hàng nước ngoài.