Phân tích chi phí giá thành và mô hình định giá

Để phân tích được chi phí giá thành trong chiến lược giá của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta có thể áp dụng mô hình định giá sau.

Hiểu chi phí và giá thành

Nhằm để biết mình có thể có lợi nhuận hay không trên cơ sở chính sách giá đối với một một sản phẩm, ta phải hiểu chi phí giá thành của sản phẩm. Về cơ bản có 4 loại chi phí:

 •  Giá đơn vị: Giá thành sản xuất một đơn vị sản phẩm
 •  Định phí: Chi phí bất biến cấu thành vào giá thành sản phẩm như chi phí nhà xưởng, văn phòng
 •  Biến phí: Các chi phí thay đổi tùy theo khối lượng sản phẩm sản xuất ra, như công lao động, nguyên liệu
 •  Biên phí: Chi phí sản xuất sản phẩm cuối cùng

Để hiểu giá thành và tính giá bán người ta còn xây dựng giá sàn và tính điểm hòa vốn, doanh thu hòa vốn. Phân tích vòng cung doanh thu hòa vốn cho phép ta hiểu tác động lên lợi nhuận khi có sự thay đổi về giá hoặc khối lượng hàng bán.

Giá và yếu tố thị trường

Giá luôn đi liền với một thị trường hay một đối tượng khách hàng, một kênh bán hàng và có giá trị trong một khoản thời gian nhất định, các công ty nước ngoài cũng theo các nguyên tắc nầy khi họ đề ra chính sách giá cho từng quốc gia. Điều nầy giải thích vì sao cùng một nhãn hiệu nhưng đôi khi giá sản phẩm ở hai thị trường gần nhau lại có thể rất khác (như trường hợp các sản phẩm sữa trên thị trường Việt Nam).

Những yếu tố thị trường tác động lên quyết định (khiến giá cao / thấp) giá bao gồm:

 •  Mục tiêu của giá
 •  Mức độ linh hoạt của giá
 •  Chiết khấu và phụ cấp
 •  Luật pháp
 •  Các cam kết giá cho từng thị trường
 •  Tính minh bạch của thị trường
 •  Giá trị mà khách hàng cảm nhận về sản phẩm
 •  Thông lệ chiết khấu của thị trường của từng kênh bán hàng
 •  Tình hình cạnh tranh
 •  Giá thành
 •  Cán cân cung / cầu
 •  Giá của các sản phẩm khác của doanh nghiệp

Giá theo phân khúc thị trường

Đối với từng phân khúc thị trường để quyết định chiến lược giá chúng ta đi qua các bước sau đây:

 •  Hiểu thị trường
 •  Hiểu khách hàng
 •  Hiểu đối thủ cạnh tranh
 •  Hiểu vị trí cạnh tranh tương ứng của chúng ta
 •  Chọn một chiến lược giá thích hợp

Sự nhạy cảm đối với giá

Đối với một số thị trường giá là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, trong  khi đó thị trường khác thì không. Đâu là những yếu tố tác động lên tính nhạy cảm về giá?

 •  Yếu tố kinh tế của khách hàng
 •  Nhu cầu sử dụng và khả năng tìm kiếm của khách hàng
 •  Tình hình cạnh tranh