Phân tích tình thế hoạt động thu hút đầu tư chiến lược marketing địa phương

Chủ thể thực hiện marketing địa phương là địa phương. Phân tích thực trạng hoạt động marketing đang triển khai, địa phương tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tất cả những hoạt động marketing đã, đang được thực hiện cùng kết quả của những hoạt động đó. Quá trình phân tích thực trạng này giúp địa phương đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm của các công cụ marketing địa phương đã được sử dụng. Dựa vào kết quả đánh giá, địa phương có cơ sở để xây dựng và đề xuất kế hoạch với những hành động marketing mới giúp phát huy được ưu điểm, đồng thời khắc phục được những nhược điểm. Tuy nhiên, để kết quả đánh giá chính xác đòi hỏi việc phân tích phải được tiến hành một cách khách quan, không bị chi phối bởi bất kỳ chủ thể nào của địa phương.

Mỗi địa phương có thế mạnh tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng khác. Đó có thể là những điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, dân số, trình độ lao động, phương thức và hệ thống quản lý nhà nước… Đồng thời, mỗi địa phương chỉ có khả năng cung ứng và phù hợp với một hoặc một vài lĩnh vực công nghiệp có công nghệ cũng như sản phẩm nhất định. Do đó, sức thu hút của địa phương là riêng khác với các nhóm nhà đầu tư khác nhau và địa phương cũng cần có sự lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng của mình. Bên cạnh đó, địa phương đặt mục tiêu phát triển trong dài hạn trong khi không phải nhà đầu tư nào cũng có khả năng sinh lời trong dài hạn. Điều này gây ra sự mâu thuẫn giữa nhà đầu tư và địa phương. Để đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững, địa phương cần đánh giá cẩn trọng về năng lực cũng như mục tiêu của nhà đầu tư trước khi đưa ra chiến lược thu hút đầu tư.

Tùy theo lĩnh vực, ngành nghề và sự đòi hỏi trong định hướng phát triển, địa phương có những tiêu chí khác nhau để phân tích, đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Các tiêu chí đánh giá nhà đầu tư cơ bản địa phương thường sử dụng là: (1) nguồn gốc nhà đầu tư, (2) năng lực nhà đầu tư, (3) triển vọng của ngành so với nhu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tối thiểu 10 năm, (4) công nghệ thực hiện và phương thức triển khai của nhà đầu tư, (5) tính thân thiện của công nghệ với môi trường sống và môi trường tự nhiên, (6) sức đóng góp và khả năng cải thiện môi trường xã hội theo hướng tích cực. Đặc biệt, địa phương cần quan tâm đánh giá các cơ chế chính sách, chương trình ưu đãi cho nhà đầu tư trước, trong và sau dự án của đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, đánh giá sản phẩm địa phương là một hoạt động không thể thiếu của địa phương trong thu hút đầu tư lấp đầy KCN. Nhà đầu tư tìm kiếm thông tin về mức độ hấp dẫn và khả năng sinh lời của sản phẩm địa phương. Trong khi đó, địa phương có xu hướng đánh giá cao khả năng cung ứng giá trị của địa phương so với thực tế. Các khả năng, nguồn lực địa phương cần phân tích, bao gồm: điều kiện tự nhiên (bao gồm vị trí, khí hậu, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, diện tích sông ngòi và biển); nguồn lực về con người (gồm lao động phổ thông và lao động có tay nghề, đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý); và nguồn lực tài chính, ngân sách. Việc phân tích nguồn lực giúp địa phương so sánh được năng lực của mình với những địa phương khác, đồng thời tăng cường quảng bá năng lực đón nhận đầu tư thực sự tới nhà đầu tư tiềm năng.

Bên cạnh những yếu tố mang tính chất cố định như trên, những yếu tố dễ biến đổi, có tác động đến phát triển KT-XH của địa phương cũng được chủ thể sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư. Những yếu tố dễ biến đổi như khả năng thích ứng với biến đổi của nền kinh tế trong và ngoài nước; phản ứng của địa phương để duy trì sự ổn định KT-XH; tiềm lực về an ninh và quốc phòng của địa phương; các mối quan hệ được duy trì giữa địa phương và nhà đầu tư; mối quan hệ với các địa phương khác.