Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá với việc duy trì và cải thiện tài nguyên đa dạng sinh học

Tăng trưởng XK hàng TCMN mây tre lá trong những năm qua đã có những đóng  góp đáng kể vào việc duy và phát triển đa dạng sinh học của đất nước. Hiệu quả KT cao    do một số mặt hàng XK từ tre, cói, lục bình… mang lại đã làm cho người SX quan tâm    hơn đến việc phát triển nuôi trồng NVL. Việc mở rộng diện tích canh tác trên những vùng đất hoang hóa, áp dụng phương pháp canh tác khoa học, khai thác gắn liền với bảo tồn các loại cây có giá trị KT cao ít nhiều cũng góp phần thay đổi nhận thức trong việc bảo tồn và đa dạng hóa sinh học. Việc khai thác các nguồn gen quý hiếm truyền thống để phát triển  các giống cây có giá trị KT cao đã có tác dụng duy trì và phát triển tài nguyên đa dạng    sinh học, bảo đảm cân bằng sinh thái.

Tuy nhiên, MT một số làng nghề bị ô nhiễm trầm trọng do hầu hết nước thải  của   các cơ sở SX không qua bất kỳ khâu xử lý nào mà đều đưa thẳng trực tiếp ra MT. Áp lực ô nhiễm càng tăng do quá trình phát triển tự phát và sử dụng những công nghệ  SX lạc hậu  của họ làm cho nguồn tài nguyên cạn kiệt nhanh chóng. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, hiện nay ngành hàng TCMN mây tre lá Việt Nam đang phát triển theo xu hướng tăng sản lượng khai thác tự nhiên giảm sản lượng nuôi trồng và nguyên nhân là do (i) chúng ta không đầu tư các vùng với quy mô lớn từ 30 đến 50 nghìn ha để trồng NVL tập trung.; (ii) địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất và giao thông gặp nhiều khó khăn cho việc khai thác tại các vùng  có phân bố tre nứa; (iii) giải pháp lâm sinh ứng dụng cho vùng rừng nguyên liệu tre nứa chưa hiệu quả còn nhiều hạn chế; (iv) cho đến nay ngành vẫn chưa có kế hoạch khai thác SX theo hướng bền vững nên tình trạng khai thác bừa bãi quá mức dẫn đến cằn cỗi các bụi tre, luồng làm giá trị NVL gây trồng có hiệu quả KT thấp.