Phát triển kinh tế tư bản tư nhân theo vùng lãnh thổ

Phát triển kinh tế tư bản tư nhân theo vùng lãnh thổ
Đánh giá bài viết

Kinh tế tư bản tư nhân phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi, giữa thành thị và nông thôn. Năm 1995, con số thống kê cho thấy : 55% doanh nghiệp tư nhân ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ; 18,1% ở đồng bằng sông Hồng và 10,1% ở vùng Duyên hải miền Trung. Trong đó các tỉnh phía Nam thì chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai đã chiếm 63%. Năm 1996 trong tổng số 1.439.683 cơ sở KTTN(bao gồm 1.412.166 cơ sở của cá nhân và nhóm kinh doanh, 17.535 DNTN và 6.883 CTTNHH) thì 24% tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long; 21% ở vùng đồng bằng sông Hồng; 19% ở vùng Đông Nam Bộ; 13%ở vùng kh Bốn cũ; 10% ở vùng Duyên hải miền T rung; 9% ở vùng núi và trung du Bắc bộ và 4% ở vùng Tây Nguyên. Năm 1997 trong tổng số 25.002 cơ sở KTTN( phần lớn là DNTN) thì 18.728 cơ sở tập trung ở miền Nam, chiếm 75% trong khi ở miền Bắc chỉ có 4.178DN, chiếm 17% và miền Trung có 2087 cơ sở, chiếm 8,3%. Riêng thnhf phố Hồ Chí Minh có số lượng 6304 DN, chiếm 25%, băng toàn bộ số DN của miền Bắc và miền Trung cộng lại. Năm 1998 các con số tương ứng là: miền Nam chiếm 73%, gấp 3 lần số lượng ở miền Bắc và miền Trung cộng lại 27%, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa bàn lớn nhất 25%, Hà Nội và miền Trung có số lượng tương đương nhau khoảng 8%.

Qua số lệu trên chúng ta thấy kinh tế tư bản tư nhân phân bổ không đều giữa cá vùng lãnh thổ. Phát triển mạnh và tập trung nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 40%, ở đồng bằng sông Hồng là 33% và ở Đông Nam Bộ là 25%. Các công ty cổ phần phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ 54% đồng bằng sông Hồng23%.