Phương hướng phát triển chăn nuôi trâu bò ở nước ta

Phương hướng phát triển chăn nuôi trâu bò ở nước ta
3 (60%) 6 votes

Chăn nuôi trâu bò ở nước ta trong những năm tới cần được phát triển với các mục tiêu làm sức kéo, lấy thịt và sữa. ở một số vùng nông thôn đồng bằng đai chia cắt phân tán và các vùng trung du miền núi, trên những diện tích không thuận lợi cho canh tác bằng máy thì sức kéo trâu bò vẫn là nguồn động lực quan trọng. Việc chăn nuôi trâu bò ở các vùng này cần phải kết hợp cả 2 mục tiêu là chăn nuôi lấy thịt và cung cấp sức kéo. Một thực tế là phần diện tích canh tác sử dụng sức kéo trâu bò chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, phân tán nên mức độ huy động số này cầy kéo không cao. Do vậy cần phát triển trâu bò cầy kéo kết hợp sinh sản để chăn nuôi lấy thịt theo phương thức này chủ yếu sử dụng các giống lai với giống bò địa phương để tăng khả năng thích nghi với điều kiện cầy kéo.

Chăn nuôi trâu bò thịt là hướng phát triển cơ bản ở nước ta. Chăn nuôi lấy thịt được định hướng phát triển kết hợp nhiều phương thức khác nhau. Phương thức chính là chăn nuôi tập trung kết hợp chăn thả tự nhiên tại các vùng trung du miền núi, những vùng có nhiều diện tích đồng cỏ. Đồng thời chú ý phương thức chăn nuôi bò thịt theo phươn thức chăn nuôi công nghiệp với các nguồn thức ăn chế biến sẵn, kết hợp qui hoạch vùng trồng cây thức ăn gia súc đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn xanh ổn định. Phương thức này được phát triển ở một số khu vực gần các trung tâm đô thị, thành phố lớn, đồng thời gần nguồn sản xuất và cung cấp thức ăn. Phương thức chăn nuôi phân tán theo mô hình các hộ gia đình ở các vùng đồng bằng các vùng bãi sông, các vùng có nguồn thức ăn xanh và phụ phẩm trồng trọt sẵn có cũng là một phương thức chăn nuôi lấy thịt cần được chú trọng phát triển. ở một số vùng phương thức chăn nuôi này có thể kết hợp với chăn nuôi trâu bò lấy sữa là một hướng phát triển chăn nuôi quan trọng cần được đầu tư phát triển. Đàn bò sữa chủ yếu ở các vùng trung du có điều kiện sản xuất và cung cấp thức ăn thuận lợi, có điều kiện chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sữa kịp thời. Đàn bò sữa chủ yếu ở các vùng trung du có điều kiện sản xuất và cung cấp thức ăn thuận lợi, có điều kiện chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sữa kịp thời. Đàn bò sữa cũng có thể phát triển ở một số vùng đồng bằng gần các trung tâm đô thị và thành phố lớn để cung cấp sữa tươi phục vụ tiêu dùng trực tiếp. Nhìn chung sản phẩm của ngành chăn nuôi lấy sữa luôn luôn đòi hỏi phải được chế biến, bảo quản kịp thời với các điều kiện kỹ thuật và trang thiết bị phù hợp. Do vậy, chăn nuôi bò sữa thường phải được phát triển thành vùng tập trung, gần thị trường tiêu thụ trực tiếp cần các cơ sở bảo quản chế biến công nghiệp cũng như điều kiện giao thông thuận lợi. Mặc dù hiện tại chăn nuôi bò sữa ở nước ta phát triển còn nhỏ bé song đây là một hướng phát triển chăn nuôi có thị trường tiêu thụ rộng lớn, ổn định và ngày càng mở rộng đồng thời cũng có những tiềm năng hứa hẹn tương lai phát triển.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chăn nuôi trâu bò
  • phương hướng chăn nuôi trâu
  • ,