Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
Đánh giá bài viết

 

      a. Phương hướng.

– Mục tiêu chủ yếu là: tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải nông thôn nói chung, đặc biệt là giaothông vận tải miền núi nhằm phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Trong đó cần ưu tiên đối với vũng có sản xuất hàng hoá lớn (lúa đồng bằng sông Cửu Long, cà phê Đắc Lắc, chè Hà Giang, Bắc Thái…)

– Nhà nước bảo đảm đầu tư hệ thống đường điện 35KV đến các vùng và cung ứng nguyên liệu phụ kiện hướng dẫn kỹ thuật các xã, hợp tác xã trong việc xây dựng mạng lưới điện từ xã đến các thôn và từng hộ gia đình. Thực hiện bán điện tại công tơ của từng hộ sử dụng điện.

– Vốn đầu tư và xây dựng thuỷ lợi cần tập trung vào việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ nông đã có, hoàn thành các công trình dở dang, đặc biệt phải hoàn chỉnh tính đồng bộ của công trìnhbảo đảm hiệu quả sử dụng công trình.Nâng cao công suất tưới tiêu,bảo đảm tưới cho 5,6 triệu ha lúa, 40-50vạn ha rau, màu, cây công nghiệp. Giải quyết nước sạch cho nông thôn, bảo đảm đến năm 1997 cung cấp đử nước sinh hoạt cho đồng bào các vùng núi cao, vùng thấp ngập mặn.

– Phát triẻn cơ sở hạ tầng công cộng, bảo đảm các xã đều có trường học cấp I,cấp II, khang trang sạch sẽ, có đủ phòng học cho con em tuổi đến trường. Thực hiện chính sách đãi ngộ thích đáng cho giáo viên nhằm động viên khuyến khích anh chị em giáo viên yên tâm, góp phần làm cho nông thôn văn minh giàu đẹp.

      b. Giải pháp.

– Trước hết là phải có quy hoạch tổng thể chung cho cả nước và các vùng kinh tế về những cơ sở hạ tầng quan trọng:

+ Hệ thống kết cấu hạ tầng có tính chất trực tiếp sản xuất, phục vụ sản xuất như giao thông , điện , thuỷ lợi , bến cảng , kho bãi, trung tâm buôn bán…

+Hệ thống kết cấu hạ tầng có tính chất xã hội như trung tâm văn hoá, giáo dục, y tế. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể đó , các địa phương (tỉnh , huyện) xây dựng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng trên lãnh thổ địa phương mình . Đây là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng rất khó khăn , phức tạp , đòi hỏi phải có sự chỉ dạo chung của nhà nước, trong đó có vấn đề kinh phí cho công tác quy hoạch.

– Đổi mới chính sách đầu tư và tái tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

+Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc vốn dài hạn, thu hồi vốn lâu, do đó những hệ thống công trình lớn và vừa sẽ do vốn của nhà nước đầu tư là chủ yếu.

+Nhà nước thực hiện cho vay trung dài hạn xây dựng kết cấu hạ tầng với lãi suất thấp bằng 1/10 hoặc 1/5 lãi suất vốn vay ngắn hạn hoặc không lãi.Thời hạn vay tuỳ theo từng loại công trình (5,10,15,20 năm).

+Thay thế chính sách huy động công lao động nghĩa vụ bằng huy động  vốn cổ phần hoặc phát hành tín phiếu để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở nhằm làm tăng khả năng nguồn vốn và đảm bảo trách nhiệm quản lý vốn, thu hồi vốn và trả vốn cho người đã đóng góp theo cơ chế thị trường.

+Để tăng cường cho ngân sách xã trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Nhà nước có cơ chế chính sách để lại toàn bộ thuỷ lợi phí và 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp cho xã sử dụng.

-Về phương thức xây dựng kết cấu hạ tầng: có thể dùng nhiều phương thức khác nhau, trong đó phương thức đấu thầu xây dựng là tiến bộ hơn cả, đảm bảo khách quan, tiết kiệm và hiệu quả, nhanh chóng hoàn thành công trình và đưa vào khai thác sử dụng công trình.