Phương pháp định giá

Phương pháp định giá
Đánh giá bài viết

Có nhiều phương pháp định giá, trong  phạm vi phần này chỉ nêu một số phương pháp định giá cơ bản:

1  Định giá dựa vào chi  phí

            1.1  Định giá cộng thêm vào chi phí (cost plus pricing)

G = Z + m

Trong đó: G giá bán;   Z : chi phí (giá thành) sản phẩm;

m có thể tính theo phần trăm của chi phí

            1.2 Định giá theo phí tổn và lợi nhuận mục tiêu

Doanh nghiệp sẽ xác định giá trên cơ sở đảm bảo tỉ suất lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư (ROI).

Giả sử rằng nhà sản xuất sản phẩm A  đã đầu tư 1.000.000 $ vào việc kinh doanh và muốn định giá sao cho đảm bảo kiếm được ROI bằng 20% tức là 200.000 $.

            2   Định giá dựa vào cạnh tranh       Tuy nhiên kết quả này còn tùy thuộc vào số lượng tiêu thụ có đạt được như mong ước là 50.000 sản phẩm không. Doanh nghiệp căn cứ vào khối lượng hòa vốn để xác định số lượng tiêu thụ ước tính (xem công thức tính điểm hòa vốn chương III). Tuy nhiên, cách xác định giá này chưa căn cứ vào yếu tố cạnh tranh và thị hiếu của khách hàng

            3  Định giá dựa vào nhu cầu người mua 

Áp dụng phương pháp này doanh nghiệp phải quan tâm đến thị hiếu của khách hàng, nghiên cứu  hành vi tiêu dùng qua khảo sát ý kiến khách hàng về giá mong đợi, kết hợp  tăng

  Định giá đối phó với cạnh tranh

Phương pháp định giá này chú ý đến giá của đối thủ hiện tại và thời giá để quyết định mức giá cao, bằng hay thấp hơn đối thủ (dẫn đầu, tuân theo, phá giá). Tuy nhiên, phương pháp này chú trọng đến phí tổn hay sức cầu của khách hàng

Định giá đấu thầu ( Cạnh tranh để giành hợp đồng)

Ví dụ:

Giá bỏ thầu của công ty ($)

Lợi nhuận của công ty ($)

Xác suất trúng thầu (%)

Lợi nhuận dự kiến ($)

9.500

100

81

81

10.000

600

36

216

10.500

1.100

9

99

11.000

1.600

1

16

Bằng phương pháp này, doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận dự kiến như một tiêu chuẩn để định giá trong việc đấu thầu để có được những hợp đồng.