Phương pháp nghiên cứu độc lập

Phương pháp nghiên cứu độc lập
Đánh giá bài viết

Nếu một nhà nghiên cứu thị trường quyết định thực hiện việc nghiên cứu độc lập mà không thuê những cố vấn hay nhà nghiên cứu bên ngoài khác thì họ cũng có nhiều lựa chọn cho việc thu thập những thông tin ban đầu.

Thứ nhất, một nhà nghiên cứu thị trường nên đặt mua báo ở quê hương của đối thủ. Những báo này bao gồm cả những tờ bằng ngôn ngữ địa phương và những tờ thời báo được phát hành rộng rãi. Thậm chí một tờ báo trong một thị trấn nhỏ gần với khu vực thị trường tiềm năng rất hữu ích bởi vì nó gần như bao gồm cả những tin tức có liên quan tới công ty hay một chủ doanh nghiệp trọng yếu trong khu vực.

Thứ hai, nhà nghiên cứu thị trường có thể tìm hiểu về thị trường nước ngoài bằng các chuyến viếng thăm cá nhân hay trở thành những thành viên của một phái đoàn thương mại. Qua việc tham gia hội chợ thương mại, nhà nghiên cứu thị trường có thể quan sát các gian hàng được trưng bày của đối thủ và có cơ hội giới thiệu với các khách hàng tiềm năng và thảo luận với nhà phân phối. Nếu anh ta có quan tâm đến khía cạnh hội nhập văn hoá của thị trường thì những câu hỏi và cách tiếp cận của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nghiên cứu đó.