Phương thức chuyển tiền là gì?

Phương thức chuyển tiền là gì?
Đánh giá bài viết

Định nghĩa: Phương thức chuyển tiền là phương thức mà trong đó khách hàng – người trả tiền – yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác – người hưởng lợi, ở một địa điểm nhất định bằng ph ương tiện chuyển tiền do khách yêu cầu.

Các bên tham gia trong phương thức chuyển tiền

Người trả tiền – người mua, người mắc nợ – hoặc người chuyển tiền – người đầu tư, kiều bào chuyển tiền về nước, người chuyển kinh phí ra nước ngoài – là người yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài.

Người hưởng lợi – người bán, chủ nợ, người tiếp nhận vốn đầu tư – hoặc là người nào đó do người chuyển tiền chỉ định.

Ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng ở nước người chuyển tiền.

Ngân hàng đại lý của ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng ở nước người hưởng lợi.

Trình tự thực hiện nghiệp vụ

(1)        Giao dịch thương mại

(2)    Người chuyển tiền viết đơn yêu cầu chuyển tiền (bằng thư hoặc điện) cùng Ủíy nhiệm chi (nếu có tài khoản mở tại Ngân hàng)

(3)    Ngân hàng nhận chuyển tiền ra lệnh cho ngân h àng đại lý của nó ở n ước ngoài chuyển tiền cho người hưởng lợi

(4)       Ngân hàng đại lý chuyển tiền cho người hưởng lợi

Các nghiệp vụ ngân hàng chuyển tiền

Đối với ngân hàng có hai nghiệp vụ chuyển tiền đi và chuyển tiền đến.

Khi chuyển tiền đi, nghiệp vụ ngân hàng diễn ra theo 4 b ước: (1) tiếp nhận hồ sơ xin chuyển tiền; (2) Kiểm tra hồ sơ chuyển tiền đi; (3) Lập điện chuyển tiền và (4) Hạch toán – Lưu hồ sơ. (Hình 4.2.)

Khi chuyển tiền đến, ngân hàng thực hiện thanh toán theo ba bước: (1) Tiếp nhận lệnh chuyển tiền; (2) Thanh toán cho người hưởng lợi và (3) Lưu hồ sơ. (Hình 4.3.)

Các yêu cầu về chuyển tiền

Muốn chuyển tiền ra nước ngoài phải có giấy phép của Bộ chủ quản và hoặc Bộ Tài chính. Chuyển tiền thanh toán trong ngoại thương phải có các giấy tờ sau đây:

(1)  Hợp đồng mua bán ngoại thương

(2)  Bộ chứng từ gửi hàng của người xuất khẩu gửi đến

(3)   Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu

(4)   Ủy nhiệm chi ngoại tệ và phí chuyển tiền

Người chuyển tiền cần viết đ ơn chuyển tiền gửi đến VCB hoặc một ngân h àng thương mại được phép thanh toán quốc tế, trong đơn cần ghi đủ:

(1)  Tên địa chỉ của người hưởng lợi, số tài khoản nếu người hưởng lợi yêu cầu

(2)   Số ngoại tệ xin chuyển cần ghi rõ bằng số và bằng chữ, loại ngoại tệ

(3)  Lý do chuyển tiền

(4)  Những yêu cầu khác

(5)  Ký tên, đóng dấu

Trường hợp chuyển tiền cá nhân, theo qui định Quản lý ngoại hối của Ngân h àng Nhà nước Việt Nam các khoản ngoại tệ muốn chuyển ra nước ngoài đều phải có nguồn gốc từ

nước ngoài đưa vào và khi muốn chuyển ra thì chỉ trong phạm vi số tiền đó mà thôi. Nếu khách hàng muốn chuyển tiền cho nhu cầu các nhân như học tập, công tác v.v. phải có sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hồ sơ chuyển tiền phải bao gồm (1) đơn xin chuyển tiền; (2) bảng thông báo chi phí học tập hoặc viện phí từ phía nước ngoài; (3) giấy phép xuất ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước và các chứng từ khác có liên quan.

Kiểm tra hồ sơ chuyển tiền

Thông thường Ngân hàng kiểm tra các nội dung sau:

(1)  Tên và số tài khảon của người chuyển tiền

(2)  Tên và số tài khảon của người thụ hưởng

(3)   Số tiền xin chuyển

(4)   Phí dịch vụ ngân hàng phải xác định rõ ai sẽ chịu chi phí này, người chuyển tiền hay người hưởng lợi

(5)   Người ra lệnh chuyển tiền phải là chủ tài khoản có đăng ký chữ ký và con dấu tại ngân hàng

(6)  Kiểm tra phương thức thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán

(7)   Kiểm tra sự thống nhất của số tiền ghi trên hợp đồng, trên tờ khai hải quan, trên hoá đơn và trên đơn xin chuyển tiền

(8)  Kiểm tra bộ chứng từ.

Hình thức chuyển tiền

Chuyển tiền có thể thực hiện dưới hai hình thức: chuyển bằng thư (Mail transfer – M/T) và chuyển tiền bằng điện (Telegraphic transfer – T/T). Theo hình thức thứ nhất, ngân hàng thực hiện chuyển tiền bằng cách gửi th ư cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người hưởng lợi. Theo hình thức này, chi phí chuyển tiền thấp, nhưng tốc độ chậm, do vậy dễ bị ảnh hưởng nếu có biến động nhiều về tỷ giá.

Chuyển tiền bằng điện tức là ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng cách ra lệnh bằng điện cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài trả tiền cho người hưởng lợi. Theo cách này, chi phí chuyển tiền cao hơn nhưng nhanh chóng hơn, do vậy ít bị ảnh hưởng của biến động tỷ giá.

Thông thường, phương thức chuyển tiền được thực hiện sau khi giao hàng, trên thực tế người ta có thể thực hiện chuyển tiền trước khi giao hàng trong trường hợp người mua ứng trước một phần tiền hàng cho người bán. Khoản tiền này thực chất là một khoản tín dụng do người mua cấp cho người bán, hay cũng có thể coi là một khoản tiền đặt cọc để tạo sự yên tâm cho bên bán giao hàng đồng thời ràng buộc người mua phải nhận hàng. Trong tình huống này, hai bên cần ghi rõ trong hợp đồng mua bán. Người ta cũng có thể vận dụng hình thứuc chuyển tiền trả chậm một khoảng thời gian sau khi giao hàng mà thực chất đây là một hình thức mua bán chịu. Ngược lại với tình huống trên, trong tình huống này chính là người bán cấp tín dụng cho người mua

Nhận xét

Phương thức chuyển tiền thủ tục đ ơn giản, nhanh chóng, tiện lợi. Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thanh toán, vi ệc trả tiền nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng và thiện chí người chuyển tiền hay người trả tiền, nếu trong quan hệ thương mại thì đó chính là người mua, người nhập khẩu. Do vậy phương thức này không đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu, tức là người hưởng lợi, tốc độ thanh toán thường chậm.

Trường hợp áp dụng

Do phương thức chuyển tiền mức độ an toàn trong thanh toán thấp, nó chỉ nên sử dụng cho các mối quan hệ giữa các đối tác tin cậy lẫn nhau hoặc quy mô thanh toán nhỏ. Nó thường được áp dụng cho các trường hợp chuyển vốn đầu tư, chuyển tiền tư nhân, chuyển tiền chính phủ, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hoặc cho các nghiệp vụ thanh toán phi mậu dịch khác. Tronhg quan hệ thanh toán mậu dịch, không nên sử dụng trong thanh toán hàng xuất khẩu mà chỉ nên sử dụng trng thanh toán hàng nhập khẩu.

Thông thường, phương thức chuyển tiền được thực hiện sau khi giao hàng, trên thực tế người ta có thể thực hiện chuyển tiền trước khi giao hàng trong trường hợp người mua ứng trước một phần tiền hàng cho người bán. Khoản tiền này thực chất là một khoản tín dụng do người mua cấp cho người bán, hay cũng có thể coi là một khoản tiền đặt cọc để tạo sự yên tâm cho bên bán giao hàng đồng thời ràng buộc người mua phải nhận hàng. Trong tình huống này, hai bên cần ghi rõ trong hợp đồng mua bán. Người ta cũng có thể vận dụng hình thứuc chuyển tiền trả chậm một khoảng thời gian sau khi giao hàng mà thực chất đây là một hình thức mua bán chịu. Ngược lại với tình huống trên, trong tình huống này chính là người bán cấp tín dụng cho người mua, nó có lợi cho người mua.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phương thức chuyển tiền
  • chuyen tien la gi
  • chuyen tien tra phi trong
  • chuyển tiền là j
  • phương thức chuyển tuền dùng trong trường hợp nào
  • phương thức thanh toán điện chuyển tiền là gì?
  • ,