Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 91 và 92 Luật bảo hiểm xã hội, phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau:

– Phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động thực hiện hàng tháng.

– Riêng đối với người sử dụng lao động và người lao ôdng thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì phương thức đóng được thực hiện  hàng tháng, hàng quý hoặc sáu tháng một lần.