Quan điểm về con người trong triết học phương Tây

Quan điểm về con người trong triết học phương Tây
Đánh giá bài viết

 

Quan điểm duy vật tôn giáo: quy bản chất con người vào lĩnh vực ý thức tư tưởng hoặc được quy định sẵn từ những lực lượng siêu nhiên. Nói chung, các tôn giáo đều quan niệm nguồn gốc con người là do một lực lượng siêu nhiên sinh ra ( do thần thánh, Chúa trời, Thượng đế). Ki tô giáo lại cho rằng con người có phần thể xác và linh hồn, trong đó phần thể xác là phần thấp hèn vì gần với súc vật, là phần đáng khinh miệt. Khi con người có những ham muốn thể xác là có tội, cần rửa tội hoặc sám hối, còn linh hồn là phần cao quý, bất tử nên con người phải chăm sóc chu đáo hàng ngày.