Quản trị chất lượng trong khâu cung ứng

Quản trị chất lượng trong khâu cung ứng
Đánh giá bài viết

Mục tiêu của quản trị chất lượng trong khâu cung ứng nhằm đáp ứng đúng chung loại, số lượng, thời gian, địa điểm và các đặc tính kinh tế kỹ thuật cần thiết của nguyên vật liệu, đảm bảo cho quá trình sản xuất tiến hành thường xuyên liên tục với chi phí thấp nhất.

Quản trị chất lượng trong khâu cung ứng bao gồm những nội dung sau:

– Lựa chọn người cung ứng có đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi về chất lượng vật tư, nguyên liệu.
– Tạo lập hệ thống thông tin phản hồi chặt chẽ thường xuyên cập nhật
– Thoả thuận về việc đảm bảo chất lượng vật tư cung ứng
– Thoả thuận về phương pháp kiểm tra xác minh
– Xác định các phương pháp giao nhận
– Xác định rõ ràng đầy đủ thống nhất các điều khoản trong giải quyết những trục trặc, khiếm khuyết.