Quảng cáo trên Google:Tuỳ chọn kết hợp từ khoá là gì?

Quảng cáo trên Google:Tuỳ chọn kết hợp từ khoá là gì?
Đánh giá bài viết

Bốn tuỳ chọn kết hợp từ khoá xác định những tìm kiếm nào trên Google có thể kích hoạt để quảng cáo của bạn xuất hiện. Các tuỳ chọn này có thể giúp bạn kiểm soát việc ai sẽ xem quảng cáo của mình.

Bạn có thể đặt cho mỗi từ khoá nhắm mục tiêu theo tìm kiếm có một trong bốn cài đặt này. Để sử dụng một tuỳ chọn kết hợp từ khoá, chỉ cần thêm dấu câu thích hợp vào từ khoá:

Kết hợp rộng: từ khoá
Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị theo các cụm từ tương tự và các biến thể có liên quan

Kết hợp cụm từ: “từ khoá”
Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị trên những tìm kiếm khớp chính xác với cụm từ

Kết hợp chính xác: [từ khoá]
Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị trên những tìm kiếm khớp chính xác với duy nhất cụm từ

Kết hợp phủ định: -từ khoá
Đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào chứa thuật ngữ đó

Với một số tuỳ chọn, bạn sẽ nhận được nhiều hiển thị, nhấp chuột, và chuyển đổi hơn cho quảng cáo; với các tuỳ chọn khác, bạn sẽ nhận được ít hiển thị hơn và nhắm mục tiêu hẹp hơn. Bằng cách áp dụng các tuỳ chọn kết hợp thích hợp cho các từ khoá, bạn có thể đạt được các mục tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) tốt nhất.

Kết hợp Rộng

Đây là tuỳ chọn mặc định. Nếu nhóm quảng cáo của bạn chứa từ khoá ‘giày quần vợt’, quảng cáo sẽ đủ điều kiện xuất hiện khi truy vấn tìm kiếm của người dùng chứa một trong hai hoặc cả hai từ (‘quần vợt’ và ‘giày’) theo bất kỳ thứ tự nào, và có thể cùng với các thuật ngữ khác. Quảng cáo của bạn cũng có thể hiển thị cho các dạng số ít, số nhiều, từ đồng nghĩa, và các biến thể khác có liên quan.

Từ khoá kết hợp rộng: Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm theo:
giày quần vợt quần vợt
giày
mua giày quần vợt
ảnh giày quần vợt
giày chạy bộ
giày chơi quần vợt

Hãy chạy Báo cáo Hiệu suất Truy vấn Tìm kiếm để xem các biến thể từ khoá nào làm hiển thị quảng cáo của bạn.

Tìm hiểu thêm về kết hợp rộng

Kết hợp Cụm từ

Nếu bạn nhập từ khoá trong dấu ngoặc kép, như “giày quần vợt”, quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện khi người dùng tìm kiếm theo cụm từ giày quần vợt, với các từ theo thứ tự đó. Quảng cáo cũng có thể xuất hiện cho các tìm kiếm chứa các thuật ngữ khác miễn là bao gồm chính xác cụm từ bạn đã chỉ định.

Từ khoá kết hợp cụm từ: Quảng cáo có thể hiển thị trên các tìm kiếm theo: Quảng cáo sẽ không hiển thị trên các tìm kiếm theo:
“giày quần vợt” giày quần vợt màu đỏ
mua giày quần vợt
ảnh giày quần vợt
giày để chơi quần vợt
chiếc giày chơi quần vợt
giày chơi quần vợt

Kết hợp cụm từ được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với kết hợp rộng, nhưng linh hoạt hơn kết hợp chính xác.