Qui định chung trong giải quyết tranh chấp lao động

Qui định chung trong giải quyết tranh chấp lao động
Đánh giá bài viết

 

  •  Quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp :

Người lao động , tập thể lao động , người sử dụng lao động theo thủ tục do pháp luật qui định có quyền khởi kiện vụ án lao động để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình .

Trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể lao động thì công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có quyền hoà giải với nhau.

Người khởi kiện vụ án lao động có quyền rút đơn kiện , thay đổi nội dung đơn kiện . Các đương sự có quyền hoà giải với nhau .

  • Nghĩa vụ cung cấp tài liệu , chứng cứ :

Các đương sự có nghĩa vụ cung cấp tài liệu , chứng cứđể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình .

  • Xác minh thu thập chứng cứ :

Khi cần thiết , Toà án tiến hành xác minh , thu thập chứng cứ hoặc yêu cầu các bên tranh chấp lao động , cơ quan tổ chức , cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu chứng cứđể bảo đảm cho việc giải quyết vụ án lao động đựơc chính xác , công bằng .

  • Trách nhiệm hoà giải của Toà án :

Trong quá trình giải quyết vụ án lao động , Toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải để các đương sự có thể thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án .

  •  Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ :

Các đương sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quá trình giải quyết vụ án lao động .

  •  Xét sử công khai , khách quan, kịp thời , nhanh chóng đúng pháp luật Các vụ án lao động được được xét sử công khai, khách quan kịp thời, đúng pháp luật.
  •  Tiếng nói , chữ viết dùng trong quá trình giải quyết vụ án lao động là Tiếng Việt .
  •  Hiệu lực của bản án , quyết định về vụ án lao động của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước , tổ chức chính trị – xã hội , tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội , đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng ; người lao động , tập thể lao động , người sử dụng lao động và các cơ quan tổ chức , đơn vị có nghĩa vụ chấp hành bản án , quyết định của toà án phải nghiêm chỉnh chấp hành .
  •  Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án lao động .