Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào những mục đích sau:

– Trả trợ cấp thất nghiệp.

– Hỗ trợ học nghề.

– Hỗ trợ tìm việc làm.

– Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– CHi phí quản lý.

– Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • ,