Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có các quỹ thành phần nào?

Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có các quỹ thành phần nào?
3 (60%) 1 vote[s]

Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm xã hội gồm các quỹ thành phần sau:

– Quỹ ốm đau và thai sản.

– Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Quỹ hưu trí và tử tuất.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bảo hiểm xã hội có mấy quỹ
  • thành phần quỹ bhxh
  • đónh bhxh gôm cac loai quy nào
  • ,