Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có các quỹ thành phần nào?

Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm xã hội gồm các quỹ thành phần sau:

– Quỹ ốm đau và thai sản.

– Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Quỹ hưu trí và tử tuất.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bảo hiểm xã hội có mấy quỹ
  • quỹ BHXH bao gồm
  • thành phần quỹ bhxh
  • đónh bhxh gôm cac loai quy nào
  • ,