Quy mô và cơ cấu dân số trên địa bàn Hà Nội

  • Quy mô dân số:

Theo số liệu thống kê đến hết 2016 của Tổng cục thống kê, tổng diện tích tự nhiên của Hà Nội đạt trên 3.300 km2 với quy mô dân số hơn 7,3 triệu người. Trong đó, số lượng dân đô thị là 3,2 triệu người, chiếm gần 50% tổng quy mô dân số. Hà Nội có mật độ dân số trung bình là 1.979 người/km². Các đơn vị hành chính tại Hà Nội có mức độ phân bố dân cư không đồng đều. Mức độ tập trung của dân cư ở các quận nội thành cũ là rất cao do là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các khu vực buôn bán…

Nghiên cứu năm 2016 của Viện Dân số và các vấn đề xã hội dự báo dân số thành phố Hà Nội có thể lên đến 14 triệu người vào năm 2050. Tốc độ tăng nhanh của dân số gây áp lực lớn lên các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, môi trường…

  • Cơ cấu dân số:

Về giới tính, cơ cấu dân số của Hà Nội năm 2015 tương đối cân bằng với tỷ lệ nam giới là 49,3% và nữ giới chiếm 50,7%. Qua phân tích số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng cục thống kê dự báo dân số nam giới sẽ tăng lên 0,1% vào năm 2020. Về cơ bản, cơ cấu dân số Hà Nội theo giới tính không có nhiều biến đổi trong tương lai.

Về độ tuổi, dân số Hà Nội đến năm 2020 được đánh giá là cơ cấu dân số “vàng” khi tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động lớn gấp hai lần dân số phụ thuộc. Báo cáo của Tổng cục thống kê từ năm 2010 đến năm 2015 cho thấy cơ cấu dân số có xu hướng chuyển dịch với tỷ trọng dân thành thị ngày càng tăng với sự hình thành của nhiều đô thị vệ tinh ở các huyện ngoại thành như Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây…