Quyền của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Quyền của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội có quyền sau đây:

– Được cấp sổ bảo hiểm xã hội.

– Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc.

– Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội  đầy đủ, kịp thời.

– Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

+ Đang hưởng lương hưu:

+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

+ Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm.

– Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội.

– Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội .

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.