Quyết định phân phối hàng hóa

a. Xử lý đơn đặt hàng:

Việc phân phối vật chất bắt đầu từ một đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận xử lý càng nhanh càng tốt, đặc biệt khả năng thanh toán của khách hàng, các hóa đơn cần lập nhanh để gửi tới các bộ phận khác nhau, các thủ tục giao hàng được kịp thời. Nên sử dụng máy tính và các công cụ thông tin tiên tiến để thực hiện nhanh nhất quy trình xử lý đơn đặt hàng.

b. Quyết định kho bãi, dự trữ vật tư hàng hóa:

Việc dự trữ hàng hóa trong các khâu phân phối là cần thiết vì sản xuất và tiêu thụ ít khi trùng lặp giúp giải quyết mâu thuẫn giữa thời gian, địa điểm sản xuất, thời gian, địa điểm tiêu dùng. Nhiều địa điểm kho bãi để đưa hàng tới nhanh hơn, kết hợp mức độ dịch vụ và chi phí phân phối. Doanh nghiệp có thể xây dựng kho bãi hoặc thuê sử dụng để bảo quản và trung chuyển. Dùng các phương tiện để sắp xếp, bốc dỡ, bảo quản hàng hóa ở các kho.

c. Quyết định kế hoạch hàng hóa dự trữ trong kho:

Mức lưu kho có ảnh hưởng đến việc thỏa mãn khách hàng. Các doanh nghiệp đều muốn dự trữ trong kho đủ để đáp ứng các đơn đặt hàng. Quyết định về lưu kho nghĩa là phải biết lúc nào cần đặt thêm hàng và đặt thêm bao nhiêu, xác định địa điểm đặt hàng mới, quyết định mỗi lần đặt hàng với số lượng bao nhiêu để chi phí xử lý đơn hàng thấp.

d. Quyết định vận tải:

Trong việc vận chuyển hàng, doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương tiện vận tải sau:

– Vận tải đường sắt: có chi phí thấp, thích hợp với các loại hàng có trọng lượng lớn, khối lượng vận chuyển lớn, cự ly vận chuyển dài.

– Vận tải đường thủy: chi phí thấp, thích hợp với hàng cồng kềnh, giá trị thấp, nhưng hay chịu ảnh hưởng của thời tiết.

– Vận tải đường bộ: có tính cơ động cao, thích hợp với hàng đắt tiền và cự ly vận chuyển ngắn.

– Vặn tải đường hàng không: tốc độ nhanh, chi phí cao, hàng có giá trị lớn mới áp dụng.

Khi lựa chọn phương tiện vận chuyển hàng, doanh nghiệp phải tính đến các yếu tố: tốc độ vận chuyển, đối tượng nhận hàng, độ tin cậy, địa điểm, yêu cầu và chi phí vận chuyển.