Rau quả nhập vào VN sẽ được phân tích nguy cơ dịch hại

Rau quả nhập vào VN sẽ được phân tích nguy cơ dịch hại
Đánh giá bài viết

Kể từ ngày 1/1/2015, toàn bộ các mặt hàng rau, củ, quả tươi sẽ phải thông qua khâu phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
8 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập gần 84 triệu USD hàng rau quả từ Trung Quốc.

juice
Theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 1/1/2015, một số vật thể trong đó có củ, quả tươi sẽ phải thông qua khâu phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngoài củ, quả tươi thì những hàng hóa/vật thể khác như cây và các bộ phận còn sống của cây; cỏ và hạt cỏ; sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam cũng phải qua phân tích nguy cơ dịch hại.

Việc miễn phân tích nguy cơ dịch hại chỉ được áp dụng trong các trường hợp là giống cây trồng phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc sinh vật có ích phục vụ nghiên cứu khoa học. Với các trường hợp khác sẽ do Bộ NN&PTNT quyết định.

Việc nhập khẩu các vật thể nêu trên phải có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu và thực hiện kiểm dịch thực vật theo quy định.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong thời gian vừa qua, lượng hoa quả mà Việt Nam nhập khẩu từ các nước là rất lớn. Cụ thể, chỉ trong tháng 8, riêng với thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã nhập khẩu xấp xỉ 13 triệu USD hàng rau quả, đưa con số lũy kế 8 tháng đầu năm lên gần 84 triệu USD.

Rau quả nhập từ Thái Lan trong tháng 8 là 19,7 triệu USD và 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập mặt hàng này từ Thái Lan lên tới 125,1 triệu USD. Mặt hàng này cũng được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ 5,27 triệu USD trong tháng 8; 8 tháng nhập về gần 37 triệu USD.

Với thị trường Australia, tháng 8, Việt Nam nhập về 2,2 triệu USD hàng rau quả từ thị trường này, nâng kim ngạch 8 tháng lên 22,7 triệu USD. Từ New Zealand, mặt hàng này được nhập 1,2 triệu USD trong tháng 8 và con số trong 8 tháng là 6,7 triệu USD…

Bích Diệp

Theo Dân Trí