Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Đánh giá bài viết

“Sàn giao dịch thương mại điện tử là một thị trường trực tuyến, một  địa điểm họp chợ được thực hiện trên mạng internet mà ở đó những người tham gia có thể tự mình tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm, thiết lập mối quan hệ cũng như tiến hành đàm phán tiền giao dịch …
Ngoài ra còn thực hiện các giao dịch điện tử hàng hóa và dịch vụ, chuyển giao thông tin trực tuyến, chuyển tiền điện tử, đấu giá, đấu thầu và hợp tác thiết kế, mua bán hàng hóa công cộng, tiếp thị trực tuyến đến khách hàng và thực hiện các dịch vụ sau bán hàng …”

VAI TRÒ CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 • Tiếp cận và xử lý thông tin trực tiếp, nhanh chóng giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, giữa Doanh nghiệp với khách hàng.
 • Là công cụ rất mạnh để bán và quảng cáo hàng hóa, tiết kiệm được nhiều chi phí như : cắt giảm nhu cầu đối với các cửa hàng, kho vật liệu, đơn giản hóa quá trình so sánh và lựa chọn sản phẩm…

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử là một tổ chức kinh doanh dịch vụ, đóng vai trò là người môi giới.
 • Các phương thức giao dịch tại các sàn TMĐT rất phong phú, bao gồm cả những phương thức mua bán thực hiện và giao dịch khống.
 • Thiết lập các quy tắc cho thành viên của mình và có thể áp dụng các hình thức thưởng phạt đối với những thành viên vi phạm.
 • Số lượng người mua, người bán, nhà cung cấp tham gia rất lớn.
 • Những người tham gia vừa có thể là người bán, vừa là người mua hoặc cả hai
 • Thể hiện quan hệ cung cầu hàng hóa của thị trường. Giá hình thành trên sàn giao dịch là giá chung cho sản phẩm trên thị trường.
 • Tất cả các quy trình mua, bán, giao dịch, đàm phán, thương lượng, thanh toán đều được thực hiện trực tuyến trên mạng Internet.
 • Người mua, người bán đều có thể tham gia các giao dịch mua bán tại sản vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
 • Chủng loại hàng hóa và dịch vụ mua bán rất đa dạng và phong phú, bao gồm vô hình lẫn hữu hình.
 • Thực hiện thông tin và kết nối khách hàng.
 • Các thành viên tham gia sàn giao dịch được quyền khai thác thông tin về thị trường, sản phẩm, chính sách …

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • các phương thức giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử hiện nay
 • sàn giao dịch là gì
 • sàn giao dịch thương mại điện tử là gì
 • sàn giao dịch tmđt là gì
 • ,