Quan điểm nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An

Quan điểm, phương hướng của đảng và nhà nước về phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá trong hội nhập quốc tế

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Thực trạng tiêu dùng ĐTDĐ của cư dân trên địa bàn Hà Nội

Những tiềm năng và lợi thế của vùng đồng bằng sông cửu long

Điều kiện tự nhiên ở vùng ĐBSCL

Vai trò của giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thu hút lao động có kỹ năng trở về nước sau thời gian làm việc ở nước ngoài

Năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam

Bài học rút ra cho Việt Nam trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Khái quát về điều kiện tự nhiên tỉnh Attapư

Đặc điểm về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán trong DN Lâm nghiệp

Hệ thống Báo cáo kế toán quản trị trong DN

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Thực trạng quản trị vốn bằng tiền tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Cách quản trị các khoản nợ phải thu một cách hiệu quả

Cách quản trị các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp

HÀM Ý QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động