Hạn chế trong vấn đề quản trị VKD tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Kết quả đạt được trong vấn đề quản trị VKD tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Nghiên cứu của Pfeffer (1998),Singh (2004),Liu và cộng sự (2007),Guest (2011) về các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1981 – 1990)

Giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật và công nghệ cho dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Lĩnh vực dịch vụ hậu cần thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu 2009 – 2014 (tham khảo)

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 2)

Quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cấu trúc vốn :Lý thuyết trật tự phân hạng (POT) và Lý thuyết đánh đổi CTV (TOT)

Làm thế nào để tăng nguồn cung cho chứng khoán Việt Nam

Mô hình quản lý theo chiều ngang: mô hình tổ chức đối với hoạt động kinh doanh quốc tế

Những thành phần quan trọng của văn hóa

Vai trò và những yêu cầu cơ bản đối với công cụ kế hoạch phát triển nông nghiệp

Các hình thức can thiệp vào thị trường nông sản quốc tế

Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam

Các lý thuyết về thương mại quốc tế

Tình trạng độc quyền tương đối phổ biến trên thị trường nông nghiệp

Khái niệm và đặc trưng cơ bản của chiến lược Marketing quốc tế

Biện pháp thúc đẩy cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta

Các chiến lược của người dẫn đầu thị trường