Phương pháp BSC và phương pháp so sánh tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Lịch sử hình thành và phát triển của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Loại chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Loại hình trong đấu thầu mua sắm công

Dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Thực trạng phát triển dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Bài học đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật và công nghệ cho dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Các giải pháp nhằm hạn chế những tác động ngược chiều đối với doanh nghiệp ( tham khảo)

Các nội dung chính trong FTA và RTA của EU đối với Việt Nam

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Giải pháp đổi mới công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo hướng tự tuân thủ ( tham khảo)

Một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đến thị trường tiền tệ Việt Nam (tham khảo)

Sự phát triển và tính đa dạng của các công cụ, hàng hóa trên thị trường

Cấu trúc vốn :Lý thuyết trật tự phân hạng (POT) và Lý thuyết đánh đổi CTV (TOT)

Cơ chế giao dịch và các loại giao dịch trên thị trường chứng khoán

Đề xuất các phương án cải thiện chính sách kích cầu chứng khoán

Vì sao cần phải tập trung các thị trường chứng khoán nhỏ lẻ lại

Cách Tìm kiếm kĩ thông tin về hành vi khác hàng