Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Đặc tính ngành đóng tàu của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Lịch sử hình thành và phát triển của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Vai trò phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Nguyên nhân của hạn chế Hạn chế trong việc tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT của Đài Loan

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên thập niên 1990

Bối cảnh quốc tế khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1990-2001)

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1961-1981)

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của một số ngân hàng HSBC – Anh

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng CitiBank – Mỹ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Chỉ tiêu định tính đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng

Giải pháp về quản lý nguồn tài nguyên, thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái trên biển, đảo (tham khảo)

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản

Giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật và công nghệ cho dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)