Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại ngân hàng Wells Fargo

Kiến trúc giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử cho các ngân hàng thương mại

Khái niệm giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Quy trình lập dự toán chi NSĐP cho GDCL

Khái niệm và mục tiêu quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Đặc điểm của giáo dục

Đánh giá thực trạng về hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại các Công ty lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán của công ty lâm nghiệp hiện nay

Đặc điểm về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán trong DN Lâm nghiệp

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Đánh giá các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Các phương pháp đánh giá tiềm năng và các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Thực trạng các chính sách về giảm phát thải liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng

Thành công, hạn chế trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Phi thời gian qua và nguyên nhân

Nhóm yếu tố từ phía cục diện phát triển của Châu Phi tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn mới

Các yếu tố tác động, cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những kết quả đạt được về thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Cơ sở pháp lý cho tự do di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN